- Vis hensyn og senk farten, ber anleggsfolkene på E134 i Eiker.
- Vis hensyn og senk farten, ber anleggsfolkene på E134 i Eiker.

- Demp farten

Oppfordringen kommer fra anleggsarbeidere og byggherre på E134 Mjøndalen-Langebru i Viken (tidligere Buskerud).

Publisert

Arbeidene, spesielt på strekningen gjennom Steinberg, er nå på det mest hektiske med mange folk og maskiner i aktivitet på begge sider av veien.

Det graves, asfalteres og planeres på hele strekningen samtidig som det også pågår fjellsikring på motsatt side av skjæringen der jernbanen krysser over E134 ved Steinberg øst.

- Med noe mindre trafikk enn vanlig på grunn av koronasituasjonen, virker det nå som fartsnivået er på vei oppover igjen og betydelig over skiltet, tillatt fartsgrense på 50 km/t.

Det forteller SHA-rådgiver i Statens vegvesen, Eugen Myhr. Sammen med ansatte hos entreprenøren Marthinsen og Duvholt AS og underentreprenører henstiller E134-prosjektet igjen om at bilistene viser større hensyn og demper farten.

- Vi synes fartsnivået har økt markant den seneste tiden. Derfor varsler vi nå igjen det lokale politiet og ber om at de har et ekstra øye med trafikken på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund, sier Myhr.