Bjørnevatn-bedriften AS Oscar Sundquist har fått et dam-oppdrag noen mil lenger vest i Finnmark, på Dam Store Måsvatn, i Lebesby kommune. Store Måsvatn er avmerket på satelittbildet.

Glede over at kontrakt på damanlegg nå er sikret

Midt i kontraktprosessen fikk entreprenøren «et meget ubehagelig opphold».

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Statkraft har gjort endelig vedtak om å skrive kontrakt med oss på å utbedre damanlegget ved Store Måsvatn i Lebesby kommune, skriver AS Oscar Sundquist på nett.

- Midt i kontraktprosessen fikk vi et meget ubehagelig opphold. Fra tilbud var innlevert, forhandling gjennomført og vi fikk melding om at nå gjenstod noen formelle saker ble pauseknappen slått inn av koronaviruset! Usikkerheten var stor! 

Men nå er altså kontrakten «i boks».

Sammen med prosjektledelsen har entreprenøren fått på plass risikoreduserende tiltak og konsekvenser som de nasjonale og lokale retningslinjene vedrørende koronasmittefaren førte med seg. Bedriften laget handlingsplaner, avklarte retningslinjer og analyserte konsekvenser.

Dette skal gjøres

Anleggsområdet omfatter følgende anleggssteder:
Dam Store Måsvatn – Riving av Dam Østeidet, bygging av to nye overløpsdammer i betong, steinbrudd, mellomlager og fornying av Dam Store Måsvatn.
Dam Nordvesteidet – Veiløs fornying av fyllingsdam.
Offervann kraftverk – Hovedrigg og kanalisering av innløp til Offervann kraftverk.

Underentreprenører

Arbeidet vil utføres i stor grad med egne ressurser, men Sundquist vil også knytte til seg andre entreprenører som Alta Anlegg AS for betongarbeider, Kjell Foss Nord AS for sprengningsarbeider og Workinn AS for plastringskompetanse.

Prosjektet skal i hovedsak gjennomføres i løpet av sommeren/høsten 2020, men en del arbeids skal utføres sommersesongen 2021.

Powered by Labrador CMS