Digitalisering handler om kultur

Tore Kjell Helleland hos Stangeland holder styr på arbeidsdagen via mobilen.
Tore Kjell Helleland hos Stangeland holder styr på arbeidsdagen via mobilen.

Digitalisering som fundament når hverdagen endres

INNLEGG: Bevisst og omfattende digitalisering over tid fører til at flere hjul snurrer mer uanfektet i krevende tider når kriser som korona rammer samfunnet vårt.

Publisert

INNLEGG: Våren 2015 begynte Stangeland Maskin arbeidet som ble starten på en massiv digitalisering av samtlige prosesser i hele organisasjonen. Dette ble gjort parallelt med en gryende satsing på Lean-prosesser i virksomheten. I denne sammenheng ble det etablert en styringsgruppe, en tverrfaglig IT-gruppe, ulike fagrelaterte arbeidsgrupper og testgrupper for ulike digitale verktøy.

Erfaringer fra dette arbeidet ble etter en tid bearbeidet og utgjorde viktige byggesteiner i det som etter hvert ble formalisert som Stangelands strategiplan for digitalisering. Med dette ble digitalisering løftet opp på et strategisk nivå på lik linje som økonomi, marked, drift, organisasjon og ytre miljø.

I utgangspunktet var ønsket å benytte seg av hyllevare-programvare i størst mulig grad. Det ble gjort omfattende søk i markedet for å finne gode digitale løsninger for virksomhetens mange behov. I noen tilfeller fantes det ferdige løsninger, men i svært mange tilfeller måtte Stangeland se i øynene at digitale verktøy måtte bygges i samarbeid med programvarehus.

Digitalisering er viktig for å henge med i utviklingen, og digitalisering handler i bunn og grunn om bedriftskultur, skriver Olav Silde i Stangeland Maskin i dette innlegget.
Digitalisering er viktig for å henge med i utviklingen, og digitalisering handler i bunn og grunn om bedriftskultur, skriver Olav Silde i Stangeland Maskin i dette innlegget.

Nedenfor er noen eksempler på digitale verktøy som bidrar til å gjøre arbeidsdagen og driften i Stangeland Maskin mer effektiv og robust, også midt i dagens korona-utfordringer.

Hyllevare:

  • Informasjon, oppdateringer og samhandling skjer i økende grad på de digitale hyllevare-plattformene Workplace og Teams. Disse blir brukt både til å dele dokumenter, informasjon, beskjeder, bilder og til å stille spørsmål og til å gi avklaringer og innspill.

Digitale verktøy skreddersydd for Stangeland i samarbeid med et lokalt programvarehus:

  • Bestilling og koordinering av utstyr: Anleggsmaskiner som gravemaskiner, borerigger, dumpere og diverse annet anleggsutstyr bestilles, koordineres og besluttes via nettbrett eller pc. Verktøyet gir oppdatert status om i hvilket anlegg den enkelte maskinressurs og fører er i dag og om planen for tiden som kommer.
  • Logistikk rundt service/vedlikehold av utstyr: Mindre reparasjoner som blir utført av fører, små eller alvorlige feil som oppstår og som krever reparatør, i tillegg til periodisk kontroll for maskiner og biler meldes via en egen app. Informasjonen kommer direkte opp på arbeidsskjermen hos verksmester, formann eller koordinator. Disse koordinerer videre oppfølging, service og reparasjon, og den digitale plattformen sikrer tilbakemelding til fører. Systemet er koblet mot økonomi- og lagerstyringssystem for å forenkle og kvalitetssikre transaksjoner og informasjon. Løsningen gir forutsigbarhet, bedre planlegging av arbeid og bestilling av deler.
  • Papirløse SJA, vernerunder og kontrollskjema for utført arbeid føres rett på mobilen eller på nettbrettet. Distribusjon og videre koordinering og oppfølging håndteres via systemet. Kontrollplan for anlegget lages på pc eller nettbrett, og utførte skjema legger seg inn i dokumentasjonen for anlegget.
  • Arbeidsklær og verneutstyr bestilles på mobilen og leveres ut på oppsatt sted og dato, med mindre det handler om en hastebestilling som trenger umiddelbar levering.
  • Utlevering av smått og stort utstyr fra internutleie skannes og registreres automatisk mot aktuelt prosjekt og regnskap.

Listen over er eksempel på hverdagsverktøy som brukes av alle. Som ledelsesverktøy og beslutningsgrunnlag er det en «datainnsjø» som samler oppdatert informasjon fra de mange datakilder i virksomheten, fra økonomi, lager, teknisk status, driftsstatus, maskindata, forbruk, samtidig som «teknisk system» er bygget opp for å inneholde omfattende informasjon om godt over 6300 maskinenheter.

Systemet er koblet mot en rapportgenerator som fremstiller analysetall, status og trender for den enkelte enhet og prosjekter. Dette blir bl.a. brukt ved valg av fremtidige maskintyper og -størrelser, antall, leverandører, serviceregime og teknisk oppfølging.

Systemet er en forutsetning for maskinregnskap og for økonomiske vektlegginger ved planlegging og valg av utstyr.

Foruten betydelig arbeid knyttet til utvikling av neste generasjoner av de ulike etablerte digitale verktøy, pågår det for tiden arbeid med å utarbeide digitale løsninger for:

  • Bestilling, administrering og levering av transport/masser til og fra anlegg, masseuttak, massedeponi, mottak mv.
  • Mannskaps- og ressursledelse

Stangeland Maskin har aldri vært bedre rustet for samhandling, drift og kommunikasjon, så vel i gode som krevende tider. En viktig konklusjon i Stangeland, er at arbeid med forenkling, forbedring, digitalisering og effektivisering handler mer om kultur enn om teknologi. Nettopp derfor er det verdifullt å bidra tungt med interne ressurser i digitaliseringen.

Olav Silde
Leder HMS-KS-HR i Stangeland Maskin