Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Årets asfaltsesong på riksvei

I løpet av sesongen blir 650 km riksvei i Norge asfaltert.

Publisert

Statens vegvesen inngår i disse dager 31 kontrakter til en samlet verdi av 750 millioner kroner for årets asfaltslegging på i overkant av 650 km riksvei.

Dette inkluderer 100 millioner kroner i ekstra tildeling som kom i covid-19-tiltakspakken rett før påske. I gjennomsnitt var det 2,8 tilbydere til hver kontrakt.

I starten av mai legges den første asfalten på norske riksveier denne sesongen, meldes det fra Statens vegvesen. Vegvesenets entreprenører kommer til å legge over 500.000 tonn asfalt på riksveiene i løpet av sesongen.

- Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres mindre omfattende arbeid over kortere strekninger, sier Thor Asbjørn Lunaas ved divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Her finner du fullstendig oversikt over strekningene som skal asfalteres på riksveiene i år.

Miljøsertifikat for asfalt og CO₂-vekting

I kontraktene stilles det krav om internasjonalt miljøsertifikat for de mest brukte massetypene, såkalt EPD (Environmental Product Declaration).

Dette viser blant annet hvor mye CO₂ som slippes ut for hvert tonn asfalt.

I enkelte av årets kontrakter ble CO₂-utslipp og spesifiserte tilleggsytelser benyttet til å justere konkurransesummen ved tildeling av kontraktene.

Årlige dekketilstandsmålinger gir oversikt over tilstanden

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksveiene, ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Man får ut data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på veinettet. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre om hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS