Adm. direktør Anette Aanesland halverer størrelsen på egen ledergruppe, og etablerer en forsterket ledelse på nivået under i Nye Veier AS.
Adm. direktør Anette Aanesland halverer størrelsen på egen ledergruppe, og etablerer en forsterket ledelse på nivået under i Nye Veier AS.

Nye Veier omorganiserer

Selskapet får ny struktur, hvor dagens fire utbyggingsområder omdannes til to utbyggingsporteføljer.

Publisert

De to tidligere prosjektdirektørene Johan Arnt Vatnan og Øyvind Moshagen blir ansvarlige for de to nye store utbyggingsporteføljene, opplyser Nye Veier i en nyhetsmelding.

I sine organisasjoner har de prosjektsjefer som er ansvarlige for utbyggingsprosjektene. Utbyggingsporteføljene støttes av en «matriseorganisasjon» som tar ansvar for tidligfase/planlegging, kontrahering og fremtidig drift.

- Mindre avhengig av geografi

- Inndelingen blir mindre avhengig av geografi heretter, og skal bidra til mer enhetlig tilnærming til det vi gjør og mer læring og erfaringsutveksling på tvers. Vi fornyer og effektiviserer organisasjonen for å styrke posisjonen som endringsagent i samferdselssektoren, forklarer adm. direktør Anette Aanesland i meldingen.

Hun halverer størrelsen på egen ledergruppe, og etablerer en forsterket ledelse på nivået under.

Mer strategisk ledergruppe

- Vi gjør dette for å oppnå større grad av strategisk oppmerksomhet i ledergruppen og vil samtidig redusere omfanget av rapportering og tidsbruk på pågående operative saker. Vi skal fortsatt ha en flat struktur innenfor en matriseorganisering, forklarer Aanesland.

Nye Veiers ledergruppe blir seende slik ut fra 18 mai:

  • Adm. direktør, Anette Aanesland
  • Økonomi, finans og virksomhetsstyring, Nils Ravnaas
  • HMS, HR og seriøsitet, Asbjørn Aadnevig
  • Planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland
  • Kontrakt og marked, Bjørn Børseth
  • Utbyggingsportefølje 1, Johan Arnt Vatnan
  • Utbyggingsportefølje 2, Øyvind Moshagen

I Utbyggingsportefølje 1 under Vatnans ledelse er følgende strekninger:

E18 Rugtvedt – Dørdal, E18 Langangen – Rugtvedt, E18 Dørdal – Tvedestrand, E6 Kvål – Melhus, E6 Kvænangsfjellet, E6 Ulsberg – Vindåsliene, E6 Kvithammer – Åsen, E6 Ranheim – Værnes, E6 Korporalsbru – Gyllan og E6 Gyllan – Kvål.

Moshagens utbyggingsportefølje består av disse strekningene:

E39 Mandal øst – Mandal by, E39 Kristiansand vest – Mandal øst, E6 Kolomoen – Arnkvern, E6 Arnkvern – Moelv, E6 Moelvkrysset, E6 Sotrhove – Øyer, E6 Roterud – Storhove og E6 Moelv – Roterud.

Først i «Planlegging og drift» - så til portefølje

Alle øvrige prosjekter, det vil si prosjekter i tidligfase, vil ledes av «Planlegging og drift», inntil de er «modnet frem», og da overføres til en av de to porteføljene.

Nye Veier skal nå skape en organisasjon hvor tidlig fase blir enda «tyngre» og viktigere:

- Vi har alltid sagt at det er i tidlig fase gevinstene kan hentes ut. Da må vi organisere oss deretter. Organisasjonen skal også synliggjøre betydningen av å arbeide enda mer med klima og miljø. Dette blir et eget strategisk område innenfor Planlegging og drift, sier Aanesland.