Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF er ikke fornøyd med regjeringens reviderte nasjonalbudsjett, når det gjelder penger til kommunene.

- En forspilt mulighet

Regjeringen går ikke langt nok i å styrke kommuneøkonomien i revidert nasjonalbudsjett, mener Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Kommunene er viktige oppdragsgivere og kan bidra til etterlengtet aktivitet. Da er det beklagelig at regjeringen ikke går lenger i å styrke kommuneøkonomien. Jeg lar meg ikke berolige av at kommunaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette. Oppdragene trenger vi nå, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. 

I en medlemsundersøkelse gjennomført denne uken oppgir 96 prosent av svarbedriftene at antallet utlyste kommunale- og fylkeskommunale prosjekter hittil i år har vært lavere eller uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 600 bedrifter deltok i undersøkelsen.

- Jeg mener dette er en forspilt mulighet fra regjeringens side. Kommuner og fylkeskommuner sitter med et vedlikeholdsetterslep på godt over tusen milliarder kroner. Vi har entrepreprenører over hele landet som er klare til å gjøre jobben. I stedet for å satse velger regjeringen å vente. Jeg har forventninger til at Stortinget retter opp i dette, sier Brodtkorb.

Uavklart om covid-19-kostnader

MEF etterlyser også at statlige oppdragsgivere settes i stand til å dekke en større andel av merkostnadene som entreprenørene har hatt i pågående prosjekter.

I nevnte medlemsundersøkelse oppgir ca. 60 prosent av bedriftene at covid-19-pandemien har medført negative økonomiske konsekvenser for egen virksomhet. Av disse svarer 98 prosent at de har tatt hele kostnaden selv.

- Vi har alle tatt del i en nasjonal dugnad de siste månedene. Jeg synes imidlertid det bryter med dugnadsprinsippet at entreprenørene blir sittende med hele kostnaden. Offentlige byggherrer må tilføres midler slik at de kan ta en større andel av denne regningen, sier Brodtkorb.

Powered by Labrador CMS