Digital signering med alternativt håndtrykk. F.v: Prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona. På skjermen ser vi flere fra ledelsen til de to selskapene: Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier er oppe til venstre i skjermen.
Digital signering med alternativt håndtrykk. F.v: Prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona. På skjermen ser vi flere fra ledelsen til de to selskapene: Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier er oppe til venstre i skjermen.

Acciona Construcciòn signerte kontrakt på 4,3 mrd

Nye Veier og det spanske entreprenørfirmaet Acciona Construcciòn S.A. er blitt enige om kontraktsummen for utbyggingsfasen av E6 Ranheim - Værnes, og viderefører dermed samarbeidet.

Publisert

Nye Veier har siden oktober 2018 jobbet sammen med Acciona Construcciòn om byggeprosjektet E6 Ranheim - Værnes (23 km). Nå har partene blitt enige om fastprisen for utbyggingsfasen, og dermed videreføres samarbeidet.

- Det har vært en åpen og transparent samhandlingsprosess, og vi er veldig glade for at vi fortsetter det gode samarbeidet med Acciona, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Hun er glad for at avtale om utførelse nå er inngått med Acciona og at første anleggsmaskin kan starte i sommer på dette viktige prosjektet for Midt-Norge og Nye Veier. Kontraktssummen for byggefasen er ca. 4,3 milliarder kroner, inkludert «vedlikeholdsgaranti».

- Har redusert risiko

Etter at Nye Veier og Acciona inngikk samarbeid i 2018, har de sammen jobbet for å utvikle og optimalisere prosjektet. En viktig oppgave i denne fasen er å redusere prosjektets risiko.

- Vi har redusert risiko for uforutsette grunnforhold og vi har optimalisert E6-linja for å redusere sikkerhetsrisiko og forbedre trafikkavvikling i utbyggingsfasen, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan.

Dette er helt i tråd med Nye Veiers gjennomføringsmodell der entreprenør og rådgiver involveres på et tidlig stadium. På den måten finner man frem til de beste løsningene i planleggingsfasen og får en mer effektiv utbyggingsfase.

Klar for byggestart

Nå som avtale for utbyggingsfasen er inngått, er både byggherre og entreprenør klare til å sette i gang med anleggsarbeidet i sommer. Det som gjenstår nå er å få vedtatt reguleringsplaner i Trondheim, Malvik og Stjørdal kommuner. Reguleringsplanene skal til politisk behandling i slutten av mai og midten av juni.

Selv om optimaliseringsfasen og planprosessen har tatt lengre tid enn først antatt, er planlagt ferdigstillelse fortsatt 2025. Da får trafikantene 23 km med firefelts motorvei med, 110 km/t og doble tunnelløp. Dette skal bedre trafikkflyten og øke trafikksikkerheten.

Ønsker kontakt med lokale bedrifter

Utbyggingen av E6 Ranheim - Værnes vil medføre et stort behov for lokal arbeidskraft.

Nye Veier opplyser at Acciona vil bruke mest mulig lokal kompetanse og ønsker derfor kontakt med lokale bedrifter.

Dette gjelder ikke kun for virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen. Det kommer mange tilreisende arbeidere som skal bo på brakkerigg, og de vil blant annet trenge mat og drikke.

Med seg i arbeidet med ny E6 Ranheim – Værnes har Acciona Rambøll AS som rådgiver og Leonhard Nilsen & Sønner AS som underentreprenør.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS