Svinesund: Covid-19 forlenger bompenge-perioden

Covid-19-pandemien og konsekvensene av denne gjør opphør av bompenger på grensepasseringer over Svinesund blir forskjøvet til over nyttår.

Publisert

- Tidligere har vi beregnet opphør av bompenger ved slutten av oktober i år. Dersom grensetrafikken går tilbake til normalt nivå i september vil bompengene kunne forsvinne i løpet av første kvartal 2021, sier styreleder Arne Øren i Svinesundsforbindelsen AS.

Opprinnelig regnet man med bompenger til 2025. Men etter stor trafikk og solid drift over tid, vil bommene over de to Svinesund-bruene fjernes betydelig tidligere.

Svinesundsforbindelsen AS hadde i 2019 driftsinntekter på 200 millioner kroner etter nesten 8,5 millioner passeringer mellom Norge og Sverige. 

Flere biler

Det er registrert nesten 8,5 millioner passeringer i 2019, fordelt på 90,9 prosent lette og 9,1 prosent tunge kjøretøy. Andelen lette kjøretøy er litt høyere enn i 2018.

Trafikkveksten i 2019 var på 1,3 prosent sammenlignet med året før.

Selskapet har hatt «solid drift i 2019, med en fortsatt nedgang i driftskostnadene på nesten 1 millioner i forhold til året før». 

104 millioner igjen

De samlede bruttoinntekter i 2019 ble 199,8 millioner kroner, mens driftskostnadene var på 21,2 millioner.

Driftsresultat før disposisjoner og renter ble 178,6 millioner kroner, som er en reduksjon på 2,9 millioner fra 2018.

Selskapet har en total lånegjeld på 104 millioner kroner ved årsskiftet 2019-20 etter at det ble nedbetalt 150 millioner på selskapets lån i 2019.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS