Regionsjef Toril Hofshagen i NVE og daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør AS med kontrakten.

Anlegg Øst Entreprenør signerte flomsikrings-avtale

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har inngått kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS om flomsikring av Brandbu sentrum i Gran kommune.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Brandbu sentrum har ved flere anledninger vært rammet av skadeflom når elva Vigga har gått over sine bredder. Flomsikringstiltaket skal sikre Brandbu sentrum mot 200-årsflom, der det også er tatt hensyn til forventede klimaendringer.

Kontrakten med Anlegg Øst Entreprenør AS har en verdi på i underkant av 74 millioner kroner inklusive merverdiavgift. I tillegg vil NVE selv forestå utvalgte entreprenørarbeider i egen regi.

Prosjektet er en del av NVEs bistandsordning til flom- og skredsikring, og er basert på en søknad om bistand fra Gran kommune. Gran kommune er byggherre, med NVE som byggherrens representant i gjennomføringen av sikringstiltaket.

Anleggsarbeidene starter opp umiddelbart, og hoveddelen av arbeidet vil være sluttført i løpet av 2021.

Powered by Labrador CMS