Prosjektleder for E18 Vestkorridoren Tom Hedalen og byggeleder for entreprisen på Ramstadsletta, Kattinka Stenstad gleder seg til at anleggsarbeidene kommer i gang.
Prosjektleder for E18 Vestkorridoren Tom Hedalen og byggeleder for entreprisen på Ramstadsletta, Kattinka Stenstad gleder seg til at anleggsarbeidene kommer i gang.

Seks tilbud på E18 Vestkorridoren-entreprise

Seks firmaer la inn bud på entreprisen «Forberedende arbeider Ramstadsletta» på E18 i Bærum. Marthinsen & Duvholt AS hadde det laveste pristilbudet.

Publisert

Forskjellen mellom laveste og høyeste bud er, ifølge Statens vegvesen, overraskende stor.

Disse kom med tilbud:

  • Implenia, 92,3 millioner kroner
  • Anlegg Øst, 89,7 millioner kroner
  • Isachsen Anlegg, 84,9 millioner kroner
  • HAB Constructions, 75,2 millioner kroner
  • NRC, 71,4 millioner kroner
  • Marthinsen & Duvholt, 64,3 millioner kroner

Tilbudene vil nå bli kontrollregnet og tilbyderne vurdert opp mot kvalifikasjonskriteriene.

Entreprisen er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter.

- Denne entreprisen består i hovedsak av rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur (rørspunt) mot jernbanen. Vi skal gjøre klart til arbeidene med Høviktunnelen som kommer etterpå, sier byggeleder Katinka Stenstad.

Disse arbeidene skal etter planen pågå i vel et år. Arbeidene med rørspunt krever stopp i togtrafikken vest for Høvik stasjon.

Kontrakten på Ramstadsletta består av følgende oppgaver:

  • Riving av bygninger innenfor anleggsområdet
  • Boring av ny VA-trase til Høvikveien 2c
  • Rørspunt (ca. 230 m) langs jernbanen, inkl. sikringsskjerm, grunnforsterkning med KS-stabilisering og masseutskifting før etablering av fylling for atkomstrampe spuntrigger
  • Trefelling
STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS