På bildet sees tunnelpåhugget og riggområdet på Indreeide.
På bildet sees tunnelpåhugget og riggområdet på Indreeide.

Tildelt tunnelkontrakt på fv. 63 - verdi over en halv milliard kroner

Møre og Romsdal fylkeskommune har innstilt arbeidsfellesskapet Kruse Smith Entreprenør AS/Volda Maskin AS til kontrakten på bygging av skredsikringstunnel på fylkesvei 63 mellom Eidsdal og Geiranger.

Publisert Sist oppdatert

Sju entreprenører leverte tilbud på oppdraget, som er en totalentreprise som inneholder prosjektering og bygging av:

 • 4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportaler
 • Komplett elektroarbeid for prosjektet
 • 400 meter vei i dagen med tilkobling på eksisterende veinett
 • En 25 meter lang bru
 • En 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide

Begge forskjæringene ble sprengt og gjort klare i 2019 i en forberedende kontrakt.

Best pris og kvalitet

Kontrakten er tildelt entreprenøren som har levert tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet.

Kvaliteten er vurdert ut fra gjennomføringsplanen, entreprenørens organisering og nøkkelpersonell. Vurderingen og verdisettingen av kvaliteten på tilbudene ble gjort før prisene ble åpnet. Kontrakten er tildelt entreprenøren med laveste vektet sum (pristilbud minus verdi på kvalitet), men kontraktsummen er prisen i tilbudet som er levert.

- Vi er svært godt fornøyde med konkurransen om oppdraget og at vi kan innstille entreprenøren som vi mener hadde best kvalitet på tilbudet og som også har lavest pris, sier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tilbyderne har ti dager klagefrist på innstillingen. Tilbudene skal også fremlegges for politikerne før man kan skrive kontrakt.

Tilbudene:

 • Veidekke entreprenør AS, tilbud 751.555.979 kroner, vektet tilbud 676.555.979 kroner
 • Skanska Norge AS, tilbud 722.617.183 kroner, vektet tilbud 647.617.183 kroner
 • NCC Norge AS, tilbud 720.552.561 kroner, vektet tilbud 650.552.561 kroner
 • Metrostav Norge AS, tilbud 649.811.089, vektet tilbud 594.811.089 kroner
 • Leonhard Nilsen & Sønner AS, 701.899.449 kroner, vektet tilbud 646.899.449 kroner
 • Kruse Smith Entreprenør AS/Volda Maskin AS, tilbud 516.992.162, vektet tilbud 431.992.162 kroner
 • Bertelsen & Garpestad AS, tilbud 538.108.403 kroner, vektet tilbud 503.108.403 kroner

Sikrer 13 skredpunkter

Fv. 63 er eneste adkomstvei for Geiranger om vinteren. Når prosjektet er ferdig blir det tryggere for trafikantene, og færre stenginger av veien på grunn av skred eller fare for skred.

Skredsikringsprosjektet sikrer 13 registrerte skredpunkter. Årsdøgntrafikken er i 630 kjøretøy i gjennomsnitt, men varierer fra 1500 kjøretøy i døgnet i sommersesongen, til 200 kjøretøy i døgnet om vinteren.

Byggestarten er planlagt i høst og tunnelen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2023.