Bilde fra et tidligere fylkesting. I oktober avholdt fylkestinget i Troms og Finnmark møtet digitalt.
Bilde fra et tidligere fylkesting. I oktober avholdt fylkestinget i Troms og Finnmark møtet digitalt.

Vedtok «helhetlig skredsikringsprogram»

Fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok på et møte i oktober et «helhetlig skredsikringsprogram» for fylkesveiene. Forebyggende skredkontroll skal nå vurderes for alle rasutsatte strekninger.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Med forebyggende skredkontroll menes blant annet bruk av skredtårn, der overvåkning og kontrollerte utløsninger av snøskred inngår som tiltak. En slik form for skredkontroll anses som mer kostnadseffektiv enn tunnel og skredoverbygg.

Forebyggende skredkontroll er allerede tatt i bruk flere steder i Troms og Finnmark, og erfaringene er gode.

I Holmbuktura (Fv. 7900) har skredvarslingsanlegget redusert stengetiden med 70-80 %. I Skillesfjord (Fv. 883) har skredkontrollanlegget redusert total stengetid med ca. 30 %.

De prioriterte skredpunktene i det nye sikringsprogrammet for 2020-2026 er:

 • Fv. 243 Røyrnesbukta
 • Fv. 7900 Holmbuktura
 • Fv. 868 Pollfjellet
 • Fv. 7768 Grøtfjorden
 • Fv. 862 Svarthollatunnelen, vest
 • Fv. 862 Breitindtunnelen vest
 • Fv. 862 Skarvhammarn /Hestesletta (Store Hesten)
 • Fv. 862 Bratthesttunnelen øst
 • Fv. 7862 Bløtkakesvingen
 • Fv. 7940 Oterelvene/Singla
 • Fv. 87 Tamokdalen Olsrud (Blåbærsfjellet)
 • Fv. 52 Åslandet
 • Fv. 829 Nødsfjellet
 • Fv. 7760 Reiervika
 • Fv. 91 Breivikeidet
 • Fv. 889 Skipsbukta
 • Fv. 8074 Skjånesveien
 • Fv. 890 Kongsfjord-Berlevåg
 • Fv. 882 Seivikbbukt
 • Fv. 882 Hamnbukt/Stranda
 • Fv. 882 Øksfjordbotn
 • Fv. 8050 Elvebotn I og II
 • Fv. 883 Skillefjord Sør
 • Fv. 894 Oksevågdalen I, pluss punkturbedringer
 • Fv. 882 Leirvika

Det faglige grunnlaget for de prioriterte skredpunktene er basert på Statens vegvesens kartlegging av skredsikringsbehovet for fylkesvegene i Troms og Finnmark. Kartleggingen ble gjennomført i 2019.

Powered by Labrador CMS