Nussir ASA har i årevis vært i startgropen for utvinning av kobber i Kvalsund kommune i Finnmark. Bildet er fra 2015.

Frp vil satse «betydelig» på mineralnæringen

- Næringen hemmes av lang saksbehandlingstid, mange reguleringer og høy risiko. Oppstart av gruvevirksomhet kan ta så lang tid som 10-15 år, sier Fremskrittspartiets mineralpolitiske talsperson. Dette vil partiet forandre på.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fremskrittspartiet (Frp) vil satse betydelig på mineralnæringen i sitt alternative statsbudsjett. Partiet mener mineralnæringen er «en viktig fremtidsnæring i Norge, og har stort potensial til å bli en ytterligere viktig eksportindustri».

- I en globalisert industri er stabil tilgang til ulike mineraler svært viktig for produksjon av for eksempel batterier og magneter til bruk i moderne teknologi. Fremskrittspartiet vil derfor blant annet etablere et statlig kapitalfond for mineralnæringen, står det i en pressemelding fra partiet.

- Mineralnæringen skal bli Norges neste vekstnæring, fordi mineraler har en svært viktig plass i det grønne skiftet. Mye av den grønne teknologien, slik som vindmøller og solceller, er avhengig av tilgang til mineraler. Mange av disse finnes i Norge, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark, som også er Fremskrittspartiets mineralpolitiske talsperson.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark er Frps mineralpolitiske talsperson.

Han fremhever at mineralnæringen vil gi mange arbeidsplasser og har særlig stort potensial i distrikts-Norge.

- Imidlertid hemmes næringen av lang saksbehandlingstid, mange reguleringer og høy risiko. Oppstart av gruvevirksomhet kan ta så lang tid som 10-15 år, sier Strifeldt.

Saksbehandlingstiden må derfor reduseres, er en klar henstilling fra Strifeldt.

- Tilgang på kapital er også en utfordring. Et statlig eid kapitalfond for mineralnæringen etter finsk modell vil redusere risikoen for andre investorer. I første omgang foreslår vi et innskudd på én milliard kroner, med en tydelig målsetting å bygge opp kapitalbasen i dette fondet til fem milliard kroner. Det må være en forutsetning av fondet driver etter prinsipper om avkastning på investert kapital, sier Strifeldt.

- Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende og et statlig investeringsfond vil bidra til å få fart på mineralnæringen i Norge. Dette vil bidra til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter, tilføyer han.

Fremskrittspartiet ønsker også å sikre at Enova og «annet relevant virkemiddelapparat» investerer i mineralutvinningsprosjekter som en norsk fremtidsnæring.

- Dette vil gjøre det enklere å tiltrekke kapital også fra andre kilder, sier Strifeldt.

Fremskrittspartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett følgende tiltak for å styrke mineralnæringen:

  • etablere et statlig kapitalfond for mineralnæringen
  • sikre at virkemiddelapparatet investerer i mineralutvinningsprosjekter
  • styrke kartlegging av mineralressurser i Norge
  • redusere konsesjonskøene ytterligere

Verbalforslag fra Frp i Stortinget er:

  • Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en strategi for mineralnæringen, som inkluderer forslag til en strømlinjeformet, forenklet søknadsprosess, og en plan for hvordan mineralnæringen skal gjøres mer attraktiv for investorer.
  • Stortinget ber regjeringen om å sikre at Enova og annet relevant virkemiddelapparat investerer i mineralutvinningsprosjekter som en norsk fremtidsnæring.
Powered by Labrador CMS