Alle på et brett: I front står Kjersti Kanne, fra Baneservice, Thor Øivind Lund Ødegaard og Annelin Ottesen fra Bane Nor. Bak dem står Daniel Hatcher fra Baneservice, Sverre Kjenne og Fredrik Kirsebom, fra Bane Nor, mens Ole Strøm fra Baneservice, Morten Kirkerud fra Bane Nor og Manuel Borras fra Azvi danner baktroppen.

Bane Nor deler Norge mellom spansk og norsk selskap

Skal vedlikeholde hver sine geografiske deler av Jernbane-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Bane Nor signerte torsdag to store vedlikeholdskontrakter, og lar dermed norske Baneservice og spanske Azvi dele jernbanelandet mellom seg.

Kontraktene gjelder sporjustering fra 2024. Kontrakten med Azvi har en totalverdi på 423,2 millioner kroner, mens kontrakten signert med Baneservice anslås til 390,5 millioner kroner.

Avtaletiden på kontraktene er fem år, med mulighet for opsjon på tre år. Geografisk er kontraktene fordelt på jernbaneområdene Sør-Vest og Øst, og Nord og deler av Område Øst (Østlandet).

Oppdraget omfatter gjennomgående sporjustering, punktvis sporjustering, sporvekseljustering, ballastfordeling og sporstabilisering. Dette er alle viktige tiltak for en sikker og punktlig jernbane.

Estimert totalverdi: 850 millioner

- Vi har tildelt kontraktene til Baneservice AS og Azvi SAU. Estimert total verdi på kontraktene er ca. 850 millioner kroner, sier konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne.

Estimatet på 850 millioner kroner bygger på antatte prisstigninger gjennom varigheten av kontrakten, som er på åtte år.

Kontrakten mellom Bane Nor og Azvi:

Estimert totalverdi 423,2 millioner kroner.

Kontrakten gjelder geografisk i jernbaneområde Sør-Vest og Øst, som omfatter:

 • Bergensbanen
 • Randsfjordbanen
 • Roa- Hønefossbanen
 • Flåmsbana
 • Sørlandsbanen
 • Arendalsbanen
 • Bratsbergbanen
 • Vestfoldbanen
 • Drammenbanen
 • Spikkestadbanen
 • Askerbanen
 • Hovedbanen nedre
 • Gjøvikbanen
 • Østfoldbanen vestre linje
 • Østfoldbanen Østre linje - Tilhørende sidebaner samt tilhørende sidebaner

Kjenne ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Baneservice AS, som har hatt kontrakten for Sør-Vest og Øst. Fra 2024 vil selskapet overta område Nord og deler av område Øst.

- Azvi er ny leverandør for oss innen landsdekkende vedlikehold. De tar over kontrakten på Sør-Vest og Øst, sier konserndirektøren.

Selskap med bred jernbane-erfaring

Kjenne legger til at det spanske selskapet har lang og bred erfaring med sporjustering fra Spania og ellers i Europa. Azvi signerte i 2019 avtale med Bane Nor om å bygge dobbeltspor mellom Bergen og Arna. Selskapet leverer stordelen til dette store dobbeltsporprosjektet, og har i dag leveranser i Bergen på nybygging av tunnel, drift og vedlikeholdskontrakt.

Kontrakten mellom Bane Nor og Baneservice:

Estimert totalverdi 390,5 millioner kroner.

Kontraktens geografiske område er Nord og deler av Øst, som omfatter:

 • Gardermobanen
 • Hovedbanen øvre
 • Kongsvingerbanen
 • Dovrebanen
 • Raumabanen
 • Rørosbanen
 • Solørbanen
 • Meråkerbanen
 • Nordlandsbanen
 • Ofotbanen

Ved valg av leverandør den gang, la Bane Nor stor vekt på oppdragsforståelse og gjennomføringsevne.

- Dermed har selskapet god erfaring med å jobbe med jernbanetekniske prosjekter i Norge, forklarer Kjenne.

- En god balanse mellom nye og eksisterende leverandører styrker oss i utviklingen av fremtidens vedlikehold. De er også viktige partnere for oss i vår omfattende teknologiske utvikling av jernbanen i Norge, legger han til.

Styrker markedsposisjonen - og miljøsatsing

- Denne kontrakten er svært viktig for Azvi, da den vil etablere oss sterkere i markedet for vedlikehold her i Norge, sier Manuel Borràs, som er Azvis leder for forretningsutvikling i Norge.

Kjersti Kanne, som er administrerende direktør i Baneservice, ser mulighet for å styrke selskapets satsing på bærekraft gjennom den nye kontrakten.

- Takk for tilliten, denne kontrakten er viktig for kontinuitet samt muligheten å investere i nye miljøvennlige maskiner for satsing på bærekraft. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Bane Nor, sier hun.

Powered by Labrador CMS