Jernfjelltunnelen er en ev de to tunnelene som skal oppgraderes.

Birkeland skal oppgradere to europavei-tunneler

AS Birkeland Entreprenørforretning skal oppgradere to tunneler på E39 i Vestland.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Jernfjell- og Skrikebergtunnelene ligger i Masfjorden og Gulen kommune. Begge har tunnelprofil T8 og fri høyde på 4,5 meter.

Torsdag ble kontrakten mellom entreprenøren og Statens vegvesen elektronisk signert.

Jernfjelltunnelen

Tunnelen er 2391 meter lang og har en årsdøgnstrafikk på 2000. Den ble åpnet i 1989. Det er en gjennomsnittlig stigning i tunnelen på åtte prosent. Det skal bygges en ny havarinisje på nordsiden tunnelen ved Kringla. Der skal det også settes opp et nytt teknisk bygg.

Inne i tunnelen skal også gjøres plass for nytt teknisk bygg. På sørsiden av Hopeelva bru skal det etableres en snulomme.

Skrikebergtunnelen

Tunnelen er 1508 meter lang og ble åpnet i 1990. Årsdøgnstrafikken er rundt 1800. I begge tunnelene skal alt teknisk utstyr byttes. I tillegg skal også all vann- og fristsikring byttes, og tunnelene skal strosses.

Arbeidene starter i februar 2022 og skal vare fram til ut november 2023. Kontraktsummen er på rundt 210 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS