Uren jord vaskes i dampbad i noen minutter på oppimot 100 grader. Ren jord blir resultatet som kan gjenbrukes i veianlegget.

Dampvasker jord på veianlegg

Da blir jordmassene rene nok.

E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 ønsker å jobbe for bærekraftig gjenbruk av jord som ellers ville blitt kjørt bort og gått tapt.

Ved utbygging av veier går i dag mye dyrkbar jord tapt fordi den inneholder skadelige organismer som det er forbudt å spre. Jord som sendes til deponi er en tapt ressurs. I tillegg er det kostbart og lite bærekraftig

Forsknings- og utviklingsprosjekt (FOU)

Det pågår nå et Forsknings- og utviklingsprosjekt (FOU), der innovasjonsideen er å bruke ny teknologi i et stasjonært dampanlegg for å uskadeliggjøre uønskede organismer i jordmasser.

F.v: Delprosjektleder i Statens vegvesen, Vibeke Malvik, daglig leder i Soil Steam Oddbjørn Bergem, forskningsleder ved Lindum Thomas Hartnik og fagressurs ytre miljø ved Oslofjordprosjekltet Benedikte Oliver, kikker med interesse på «jord-vaskemaskinen» i full drift.

Det er bedriften SoilSteam fra Sandefjord som har utviklet «vaskehallen» for rengjøring av urene jordmasser, og som nå står på Lindum ved Drammen.

Teknologien som testes ut i Drammen i et fullskala renseanlegg kan, ifølge Vegvesenet, bli en pilot for Oslofjordforbindelsen når arbeidet med byggetrinn 2 starter «om et par år».

Jorda varmes opp til nær 100 grader

- I dette prosjektet testes det ut å dampe (varme opp) jord slik at den får temperaturer på mellom 60 og 99 grader celsius over en periode. Hensikten er å drepe skadegjørere som ligger i jorda, som for eksempel frø og røtter, men det kan også være sopp eller rundormer som potetål, forteller Benedikte Oliver i Statens vegvesen.

Hun er overingeniør og fagressurs på ytre miljø på E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.

Delprosjektleder i Statens vegvesen Vibeke Malvik på Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 håper dette kan være tingen for dette veianlegget.

Den største årsaken til at fremmede organismer spres til nye områder er fordi de følger med jorda. For E134 prosjektet, og andre veiprosjekter, er det først og fremst frø og røtter av fremmede skadelige planter som er utfordrende.

I dag kjøres jord til deponi for å hindre spredning

- I dag kjøres tonnevis med jord til deponi fordi jorda inneholder røtter og frø fra fremmede planter. Det er ikke bærekraftig, det er kostbart, og det bidrar til økt transport og CO₂ utslipp. Dessuten er jord en ressurs som vi bør utnytte og ikke kjøre vekk eller grave ned fordi den inneholder frø eller røtter fra fremmede skadelige planter. Men i mange tilfeller er det eneste løsning for å hindre spredning og mulig skade på stedegen natur, forteller Oliver.

Spredning av fremmede organismer er regulert av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer. Om man kan gjenbruke jorda uten fare for å bidra til spredning av fremmede arter er det et steg i riktig retning både for klimaet og miljøet og økonomisk lønnsomt.

«RessursRetur»

Prosjektet «RessursRetur» tester ny norsk teknologi der vanndamp under vakuum brukes for å sanere jordmasser og planteavfall med biologisk forurensing. Prosjektet skal finne og dokumentere optimale kombinasjoner av temperatur og varighet av varmebehandlingen som sikrer at uønskede organismer blir uskadeliggjort med minst mulig energiforbruk.

En miniversjon av utstyret er plassert på universitetet i Ås og brukes av forskere i NIBIO til testing i kontrollerte forhold. Dampanlegg vil gjøre det mulig å fjerne biologisk forurensing fra jordmasser og planteavfall rett på anleggsplassen. Det vil åpne for at store mengder infiserte jordmasser og planteavfall blir til verdifulle produkter som trygt kan brukes til matproduksjon og landskapsformål.

Norsk samarbeidsprosjekt

«RessursRetur» er et fireårig innovasjonsprosjekt som eies av Soil Steam International AS og koordineres av NIBIO Divisjon for bioteknologi og plantehelse.

Samarbeidspartnere er Toten Løkpakkeri AS, Larvik Løk AS, Lindum AS, Norsk Landbruksrådgiving og Statens vegvesen.

NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelse og Divisjon miljø og naturressurser og NMBU Institutt for plantevitenskap er FoU-leverandører i prosjektet. Norsk Landbruksrådgiving er FoU-underleverandør.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og egeninnsatsen til de samarbeidende bedriftene.

Powered by Labrador CMS