Fra venstre: Mikael Hedström (CEO Ragn-Sells Treatment & Detox AB), Anna Lundbom (Markedssjef EasyMining Sweden AB), Jan Svärd (CEO EasyMining Sweden AB), Lars Lindén (CEO Ragn-Sells Group, styremedlem EasyMining Sweden AB), Stefan Forsberg (Regional Sales Manager Scandinavia HZI), Fabio Dinale (VP Business Development and Executive Committee member HZI), Ulrik Améen (Ragn-Sells prosjektleder Ash2Salt-anlegg Högbytorp og Nils Lannefors (Project Development Manager HZI).
Fra venstre: Mikael Hedström (CEO Ragn-Sells Treatment & Detox AB), Anna Lundbom (Markedssjef EasyMining Sweden AB), Jan Svärd (CEO EasyMining Sweden AB), Lars Lindén (CEO Ragn-Sells Group, styremedlem EasyMining Sweden AB), Stefan Forsberg (Regional Sales Manager Scandinavia HZI), Fabio Dinale (VP Business Development and Executive Committee member HZI), Ulrik Améen (Ragn-Sells prosjektleder Ash2Salt-anlegg Högbytorp og Nils Lannefors (Project Development Manager HZI).

Farlig flygeaske blir en ressurs

Flygeaske, som er klassifisert som farlig avfall, er ett restprodukt som oppstår etter forbrenning av avfall. Et nytt anlegg skal vaske flygeaske og utvinne saltene; natriumklorid, kalsiumklorid og kaliumklorid.

Publisert Sist oppdatert

Det globale cleantech-selskapet Hitachi Zosen Inova og Ragn-Sells' innovasjonsselskap EasyMining har inngått en avtale der Hitachi Zosen Inova, som rettighetshaver av Ash2Salt-patentet, vil utvide markedet for denne unike teknologien utenfor Norden. Dette er et viktig skritt i videre kommersialisering av Ash2Salt-teknologien.

- Vi er glade for at et stort og anerkjent selskap som Hitachi Zosen Inova ser mulighetene med vår Ash2Salt-teknologi. Det er gledelig at Hitachi Zosen Inova ser et slikt potensial med teknologien at de under byggingen av det første Ash2Salt-anlegget på Högbytorp i Sverige, nå ønsker at teknologien skal lisensieres utenfor Norden, sier Anna Lundbom, markedssjef i EasyMining.

Hitachi Zosen Inova er et selskap som allerede er etablert i markedet for håndtering av flygeaske. Selskapets globale rekkevidde vil sikre et godt potensial for en markedsutvidelse av denne unike sirkulære løsningen for utvinning av kommersielle salter fra flygeaske.

- EasyMinings Ash2Salt-prosess er et utmerket tillegg til våre etablerte renseprosesser for flygeaske. Separasjonen av salter fra flygeaske er av høy verdi for anleggene som håndterer dette. I tillegg bringer det oss videre fremover på vei til en sirkulær økonomi. Derfor vil Hitachi Zosen Inova tilby dette konseptet til fremtidige anlegg, fordi vi er overbevist om de økonomiske og økologiske fordelene, sier Dr Volker Wiesendorf, direktør Sales Energy from Waste, hos Hitachi Zosen Inova.

Det første anlegget er under bygging

I mai 2020 startet Ragn-Sells byggingen av det første Ash2Salt-anlegget i Högbytorp utenfor Stockholm, Sverige.

Hitachi Zosen Inova er den viktigste bidragsyteren i dette prosjektet, med ansvar for design og bygging av prosessanlegget. Byggingen går bra, og anlegget skal være i drift sommeren 2022. I utgangspunktet vil anlegget kunne motta og behandle opptil 135.000 tonn flygeaske per år.

Flygeaske, som er klassifisert som farlig avfall, er ett restprodukt som oppstår etter forbrenning av avfall. Ash2Salt-anlegget vil vaske flygeaske og utvinne saltene; natriumklorid, kalsiumklorid og kaliumklorid, for ulike kommersielle formål.

Asken blir en ressurs

En av fordelene med denne teknologien, er at asken ikke lenger trenger å klassifiseres som farlig avfall, og at verdifulle stoffer i asken gjennom dette gjenvinnes og gjenbrukes.

- Det er utrolig spennende at vår innovasjon for håndtering av flygeaske på en sirkulær måte nå kommersialiseres. Vi er stolte av teknologien og ser frem til at flere anlegg settes i drift i fremtiden. Dette slik at flygeasken, som i dag deponeres på farlig avfalls deponier kan utnyttes på en langt mer bærekraftig måte, sier Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells AS.

Ash2Salt-teknologien vil være aktuell i alle land der flygeaske fra forbrenning må håndteres som farlig avfall. I avtalen vil Hitachi Zosen Inova være rettighetshaver i følgende land: Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Sveits, Nederland, Folkerepublikken Kina, Japan, Spania, Belgia, Italia, Østerrike og Australia.

- Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke mer av råvarene vi allerede har hentet ut, og benytte råvarer om igjen og om igjen. Ash2Salt-teknologien er et godt eksempel på dette, sier Anna Lundbom.

Powered by Labrador CMS