PROSJEKTLEDER: Magne Ramlo i Nye Veier.

Ferdigstilling av bru lyses ut

Nye Veier skiller ut ferdigstilling av en stor bru på E6 Ranheim – Værnes for å få fortgang i prosjektet.

Publisert

Det er ferdigstilling av sørgående bru for E6 over Homla i prosjektet E6 Ranheim - Værnes i Trøndelag som nå lyses ut. Konkurransen om ferdigstillelse av strekningen for ny E6 mellom Ranheim og Sveberg pågår. Det er tidligere kjent at Nye Veier og totalentreprenør Acciona avsluttet kontrakten på denne strekningen.

Venter på avklaring

I påvente av at ny totalentreprenør kommer på plass, og for å unngå ytterligere forsinkelser i prosjektet, lyser Nye Veier nå ut konkurransen for ferdigstillelse av den nevte brua. Kostnadsrammen for bygging av brua er om lag 110 millioner kroner.

- Vi ønsker å bruke tiden så godt som mulig i perioden fram til vi får på plass ny totalentreprenør. Parallelt med konkurransen som pågår for den store totalentreprisen på E6 Ranheim – Sveberg, har vi igangsatt en del anleggsaktiviteter i området. Nå lyser vi ut bruentreprisen for ferdigstillelse av sørgående bru for E6 over Homla. For denne entreprisen håper vi å kunne ha entreprenør på plass før sommeren. Da blir det enda mer synlig aktivitet ute, sier Magne Ramlo, prosjektsjef for E6 Ranheim – Værnes i Nye Veier.

Brua blir omtrent 228 meter lang og er en samvirkekonstruksjon med en stålkonstruksjon som bærer betongdekket.

Hensyn til trafikanter, berørte og nærmiljø

Anleggsaktivitet medfører nødvendigvis både støv, støy og vibrasjoner som kan være til sjenanse for omgivelsene. Nye Veier stiller krav om at entreprenøren gjennom hele anleggsperioden skal følge med på dette og gjennomføre målinger og følge opp med nødvendige tiltak for å unngå overskridelser av grenseverdier. Entreprenøren skal også sørge for at det ikke oppstår miljøskader i vann og vassdrag, skader på naturmiljøet eller på eiendommer som følge av anleggsdriften.

- Anleggsaktiviteten skal pågå langs E6 som jo er en høytrafikkert vei. Det er ikke til å unngå at trafikken i perioder vil bli påvirket. Vi legger stor vekt på at trafikken på E6 skal påvirkes i minst mulig grad, men må stenge trafikken for eksempel i forbindelse med at det pågår sprengning. Vi er særlig opptatt av at entreprenøren etablerer god dialog med berørte naboer og andre interessenter, og vi forventer at de bruker relevante ressurser på informasjonsarbeid. Ikke minst er det viktig med rutiner for å varsle og informere naboer og andre berørte om arbeider som vil gi støy, støv og vibrasjoner, sier Ramlo.

Powered by Labrador CMS