Bilde fra Accionas gjennomslag i Væretunnelen på E6 Ranheim-Værnes i 2022.

Slutter å bygge E6 Ranheim-Værnes

Acciona og Nye Veier er enige om å avslutte kontrakten. Kontrakt på E6 Ranheim-Værnes lyses ut på nytt til høsten.

Nye Veier og totalentreprenør Acciona er enige om at Accionas arbeid på ny E6 mellom Ranheim og Værnes avsluttes. Konkurransen om å bygge denne strekningen vil bli lyst ut i løpet av høsten 2023. Det gjenstår å signere den endelige sluttavtalen.

– For trafikantene som kjører gjennom Trøndelag er det viktig med en ny og sikker vei. Derfor er vårt mål å åpne ny E6 mellom Ranheim og Værnes i løpet av 2027. Det er prioritert at byggingen ikke blir ytterligere forsinket. Derfor er det vesentlig å ta avgjørelser nå for at prosjektet ikke blir ytterligere forsinket. Vår jobb er å bygge de nye veiene innenfor den tiden og kostnaden vi har avtalt med Samferdselsdepartementet, som gir oss oppdragene, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Acciona dropper søksmål

Ledelsen i Nye Veier og Acciona har over tid jobbet sammen for å finne en løsning på gjennomføringen av byggingen. Dialogen mellom partene om blant annet fordeling av risiko i kontrakten har krevd tid, selv om begge selskapene «lojalt har søkt løsninger under kontrakten». 

E6 Ranheim-Værnes-kontrakten består av 23 kilometer firefelts motorvei med midtdeler, der 7,1 kilometer av strekningen er i tunnel: Væretunnelen på 1,6 km, Stavsjøfjelltunnelen på 1,7 km og Helltunnelen på 3,8 km. Alle tunnelene får to løp. Det er fem nye toplanskryss tre nye motorveibruer, samt mange nye overgangsbruer og kulverter i kontrakten som nå sies opp.

Dialogen er nå avsluttet, og selskapene er enige om å avslutte kontrakten. Dette innebærer blant annet at Acciona frafaller søksmålet mot Nye Veier og den varslede rettssaken, når sluttavtalen blir signert i løpet av kort tid.

Acciona og deres leverandører skal avslutte sine aktiviteter, og bidra til en smidig overføring til Nye Veier. Sikkerheten for trafikantene skal sikres gjennom hele anleggsområdet.

Nye Veier vurderer nå organiseringen av byggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes.

– Det er viktig at veien kan åpne så raskt som mulig. Et viktig premiss er at åpning av veien ikke blir ytterligere forsinket. Det er for tidlig å si noe om organiseringen av prosjektet og kontraktene. Nye Veier prioriterer dette arbeidet, sier Espen Almlid, som er utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Kan være to år forsinket

Nye Veier inngikk i 2018 en avtale med Acciona om både detaljregulering og bygging av ny E6 mellom Ranheim i Trondheim og Værnes i Stjørdal. Etter omtrent to års arbeid med en reguleringsplan skrev partene en avtale om bygging i mai 2020. Planen var at veien skulle åpne i oktober 2025. Etter flere utfordringer, mener Nye Veier nå at veibyggingen i verste fall kan være omtrent to år forsinket.

– Det er flere årsaker til forsinkelsen. Både pandemi og økte priser på råvarene har forsinket arbeidet. I tillegg kan være nødvendig med endringer i reguleringsplanen som kan forsinke åpningen. Området har også krevende grunnforhold flere steder i prosjektet. Byggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes er nok mer komplisert enn hva både Nye Veier og Acciona trodde, sier Almlid.

Powered by Labrador CMS