Bilde fra gjennomslaget. Se Bane Nor-video av prosjektet og gjennomslaget nedenfor, i artikkelen.

Gjennomslag i Moss

Mosseordfører Hanne Tollerud fyrte av den første salven på Verket i november 2019. Onsdag kom gjennomslaget i Sandbukta.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Mye har endret seg i samfunnet siden åpningssalven. Der det i november 2019 var en storstilt markering med både politikere og naboer til stede, var det i disse smittevernstider kun en håndfull personer til stede for å bivåne begivenheten.

Øvrige kolleger i Bane Nor og hos entreprenøren MossIA måtte nøye seg med videoopptak og feiring via Teams senere på ettermiddagen.

- Å se at fjellet åpner seg og at tunnelen kommer til syne er alltid spektakulært! Gjennomslag i tunnel er en viktig milepel for prosjektet, og det er gledelig å se at tunnelarbeidet har gått fremover på en sikker og god måte, sier prosjektsjef Birger Steffensen.

Tunneldriften fortsetter sørover

Mossetunnelen, den 2,7 km lange jernbanetunnelen mellom Mosseskogen og Kransen er drevet ut fra Verket.

Først ble det sprengt ut drøyt 300 meter med rømningstunnel, før man kom ned til selve jernbanetunnelen. Derfra har det vært tunneldrift både nordover og sørover.

Det nordgående løpet har beveget seg i fjellgrunnen under Halløkka og Røysveien og gjennom Mosseskogen, før det ble gjennomslag ut i friluft onsdag 10. mars 2021.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Også i det sørgående løpet mot sentrum er det god fremdrift, og tunnelen har beveget seg under Halløkka og Osloveien og inn i de nye boligområdene i Sponvika. Gjennomslag ved Kransen er planlagt i 2022.

Over 3000 meter tunnel

Prosjektet har per i dag drevet over 3000 meter tunnel under Moss.

Dette inkluderer 1687 meter tunnel i Mossetunnelen, fordelt på 1370 meter jernbanetunnel og 317 meter rømningstunnel.

I Carlbergtunnelen, som går mellom Carlberg og Kleberget er det drevet 1461 meter tunnel, fordelt på 598 meter jernbanetunnel og 863 meter rømningstunnel.

Powered by Labrador CMS