Gjermundshaug Anlegg tildelt kontrakt på Røros‐ og Solørbanen

Kontrakten omfatter blant annet graving av over 38 km kabelgrøft.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Gjermundshaug Anlegg AS, et datterselskap i Gjermundshaug Gruppen, er innstilt til kontrakten «Forberedende arbeid ERTMS Rørosbanen og Solørbanen» av Bane Nor.

I prosjektet skal det blant annet graves mer enn 38.000 meter kabelgrøft.

Rørosbanen er en enkeltsporet og ikke elektrifisert jernbane som går fra Hamar til Støren via Elverum. Banen ble bygget trinnvis fra 1862 til 1877 og åpnet i sin helhet i 1877. Banestrekningen har en lengde på ca. 384 km. På Rørosbanen omfatter prosjektet arbeid på 18 stasjoner og 70 planoverganger.

Solørbanen er en enkeltsporet og ikke elektrifisert jernbane som går fra Kongsvinger til Elverum. Strekningen fra Kongsvinger til Flisa åpnet i 1893, og banen sto ferdig i sin helhet i 1910. Siden 1994 har banen kun vært brukt til godstrafikk, dette gjelder spesielt tømmertransport. Banestrekningen har med dagens anlegg en lengde på 93,6 km. På Solørbanen omfatter prosjektet arbeid på 4 stasjoner og totalt 27 planoverganger.

I tillegg vil det være arbeid på 3 grensesnittstasjoner (Hamar, Kongsvinger og Støren).

‐ Kontrakten, som har en totalramme på ca. 200 millioner kroner, starter med planlegging og prosjektering omgående og skal sluttføres først i november 2022. Oppdraget ble vunnet på en kombinasjon av kvalitet og pris. Å bli tildelt denne kontrakten er en god anerkjennelse å få når vi nå akkurat har sluttført tilsvarende type prosjekt på Gjøvikbanen sier daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg.

Prosjektet vil i enkelte perioder sysselsette oppimot 70 medarbeidere.

Konsernsjef Ole Gjermundshaug er også fornøyd med tildelingen.

- Jeg er spesielt fornøyd med at tildelingen skjer med stor vekt av kvalitative vurderinger. Dette er en anerkjennelse av den kvalitet, kompetanse og gjennomføringsevne Gjermundshaug Anlegg har opparbeidet over flere år, sier han.

Gjermundshaug Gruppen opplyser at den nå har en ordrereserve på ca. 1,3 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS