TO ÅR: Om rundt to år skal den nye E6-strekningen stå ferdig, og det er mye jobb skal utføres innen den tid.

Hæhre fikk milliardkontrakt

Hæhre Entreprenør AS har vunnet en milliardkontrakt om å bygge nye E6 Ranheim – Sveberg.

Publisert

Kontraktsverdien er på om lag 2,2 milliarder kroner, og den nye veien skal være klar for trafikk i løpet av sommeren 2026, melder Nye Veier i en pressemelding.

- Vi er fornøyde med at vi nå kan komme videre i utbyggingen av ny E6 fra Ranheim til Sveberg. Det er mye trafikk på denne delstrekningen og den nye veien vil gi bedre trafikkflyt og øke trafikksikkerheten. Det var sterk konkurranse mellom tre solide og kompetente tilbydere. Nå skal vi inn i en samhandlingsfase med Hæhre Entreprenør AS for å avklare arbeidsomfanget og ser fram til det videre samarbeidet, sier adm. direktør Anette Aanesland i Nye Veier.

Dette skal bygges

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av ny E6 mellom Ranheim og Sveberg. Strekningen er ca. 12,5 kilometer lang, fordelt på 10,8 kilometer vei i dagen og den ca. 1,7 kilometer lange Væretunnelen.

- Dette er en viktig milepæl for prosjektet og godt å få på plass ny totalentreprenør. Folk vil etter hvert se mye anleggsaktivitet ute. E6 er en vei med mye trafikk og det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil påvirke trafikken og føre til andre ulemper. Derfor er vi særlig opptatt av at den nye entreprenøren skal prioritere trafikksikkerhet og fremkommelighet i anleggsfasen, og etablere god dialog med berørte naboer og publikum. Vi som jobber i prosjektet ser veldig fram til å komme over i en ny fase og få bygget ferdig veien. Det er nok også mange som bor i området som vil sette pris på at det nå blir framdrift, sier prosjektleder E6 Ranheim – Værnes, Magne Ramlo i Nye Veier.

Rambøll Norge AS er med som rådgiver og skal blant annet stå for prosjekteringen.

Fakta om prosjektet

Ferdigstillelse av fire-felts motorvei fra Ranheim til Sveberg

Fartsgrense 110 km/t

Ombygging av tre toplanskryss og to kryss skal kompletteres med nye ramper

30 nye konstruksjoner, hvorav 7 er ferdig bygget og to delvis ferdig bygget

Det skal rives 16 eksisterende konstruksjoner

Som del av prosjektet skal det også etableres ny vannforsyning for Malvik kommune med et ledningssystem langs traséen fra Være til Sveberg. Vi har påbegynt arbeidene med ledningen og skal ferdigstille dette som del av oppdraget som Hæhre Entreprenør AS nå har fått. Nytt nordgående løp for Væretunnelen er ferdig sprengt og sikret. Det eksisterende tunnelløpet skal rehabiliteres og utvides noe i nord på grunn av krav til sikt.

Powered by Labrador CMS