Acciona har drevet ferdig Væretunnelen, men er nå ute av det store prosjektet E6 Ranheim-Værnes.
Acciona har drevet ferdig Væretunnelen, men er nå ute av det store prosjektet E6 Ranheim-Værnes.

Søker ny entreprenør etter Acciona-exit

Etter at Nye Veier og totalentreprenør Acciona avsluttet samarbeidet midt i byggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes, vil byggherren nå komme i kontakt med entreprenører for å finne en «arvtaker».

Publisert Sist oppdatert

Nye Veier inviterer entreprenører til dialog om å bygge ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Konkurransen om å bygge denne strekningen vil bli lyst ut i løpet av høsten 2023. Målet er å åpne veien i løpet av 2027.

– For trafikantene som kjører gjennom Trøndelag er det viktig med en ny og sikker vei. Derfor er vårt mål å åpne ny E6 mellom Ranheim og Værnes i løpet av 2027. Det er prioritert at byggingen ikke blir ytterligere forsinket. Derfor er det vesentlig å starte dialogen og kontakten med entreprenørene. Da kan vi unngå at prosjektet blir ytterligere forsinket. Vår jobb er å bygge de nye veiene innenfor den tiden og kostnaden vi har avtalt med Samferdselsdepartementet, som gir oss oppdragene, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Acciona

Nye Veier inngikk i 2018 en avtale med Acciona om både detaljregulering og bygging av ny E6 mellom Ranheim i Trondheim og Værnes i Stjørdal. 

Etter omtrent to års arbeid med en reguleringsplan skrev partene en avtale om bygging i mai 2020. Planen var at veien skulle åpne i oktober 2025. Etter flere utfordringer, er avtalen mellom Acciona og Nye Veier nå avsluttet. 

Møter entreprenører i september – organiserer befaring

Nye Veier inviterer entreprenører og leverandører til markedsmøte 7. september.

Prosjektet E6 Ranheim-Værnes er forsinket, kanskje med så mye som to år, ifølge Nye Veier.
Prosjektet E6 Ranheim-Værnes er forsinket, kanskje med så mye som to år, ifølge Nye Veier.

– Vi starter arbeidet med en strategi for kontrakter og gjennomføring av arbeidet som skal gjøres i prosjektet. Vi ønsker og trenger innspill fra markedet. Vi legger til rette for en organisert befaring av prosjektet. Pluss at det blir muligheter for individuelle møter for de som ønsker det, sier Magne Ramlo, som er prosjektsjef for byggingen av ny E6 fra Ranheim til Værnes.

Opp mot to år etter skjema

Nye Veier startet i 2018 arbeidet med å planlegge ny E6 mellom Ranheim i Trondheim og Værnes i Stjørdal. Anleggsarbeidet startet i 2020. Planen var at veien skulle åpne i oktober 2025. Etter flere utfordringer kan forsinkelsen nå i verste fall være på omtrent to år.

– Det er flere årsaker til forsinkelsen. Både pandemi og økte priser på råvarene har forsinket arbeidet. I tillegg kan det være nødvendig med endringer i reguleringsplanen som kan forsinke åpningen. Området har også krevende grunnforhold flere steder, sier Ramlo.

Powered by Labrador CMS