Har innstilt entreprenør til E39 Lønset-Hjelset

Bertelsen & Garpestad AS, Arbeidsfellesskapet Syltern Christie, Hæhre Entreprenør AS og Peab Anlegg AS kom med tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.

Entreprenørselskapet var ett av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

Selskapet er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en konkurransesum på ca. 602,2 millioner kroner. Tilbudssummen på ca. 658.5 millioner kroner ligger innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet.

Tilbudssummer og konkurransesummer

Skogrydding for landbruksveien som skal gå parallelt med ny E39, nord for nyveien.

- Jeg er fornøyd med konkurransen, som har involvert fire godt kompetente leverandørgrupperinger som alle var innenfor vår styringsramme i sine endelige tilbud sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

I tillegg til pris ble også tilbydernes plan for gjennomføring av oppdraget, organisering og tilbudt nøkkelpersonell, ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt klimagassbudsjett vektlagt. Disse elementene i tilbudet ble vurdert og verdsatt i en merverdivurdering der tilbyderne fikk fratrekk i tilbudssum slik at en kom fram til en konkurransesum som var avgjørende for tildeling av oppdraget.

Tilbyderne hadde etter kontrollregning og noen korrigeringer følgende tilbuds- og konkurransesummer (alle summer eks. mva.):

  • Bertelsen & Garpestad AS: Tilbudssum 658.488.143 kroner, konkurransesum 602.257.143 kroner
  • Arbeidsfellesskapet Syltern Christie: Tilbudssum 665.471.800 kroner, konkurransesum 606.547.800 kroner
  • Hæhre Entreprenør AS: Tilbudssum 695.599.060 kroner, konkurransesum 621.179.060 kroner
  • Peab Anlegg AS: Tilbudssum 722.789.851 kroner, konkurransesum 660.665.851 kroner

Prosjektet

E39 Lønset-Hjelset omfatter bygging av 9,3 km ny 2/3-feltsvei med midtdeler mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.

Veien bygges avkjørselsfri og for fartsgrense 90 km/t. I tillegg til veibyggingen, består anlegget av 18 konstruksjoner med lengde fra 4 til 100 m. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der detaljprosjekteringen inngår i leveransen.

Metrostav Norge er underentreprenør

Klagefristen for tilbyderne er 13. juni. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS etter at denne fristen har gått ut.

Oppdraget skal gjennomføres som totalentreprise, og Bertelsen & Garpestad AS har med seg Metrostav Norge AS som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge AS som ansvarlig prosjekterende.

Powered by Labrador CMS