GRØNNE LØSNINGER: Implenia og TECO 2030 skal sammen utvikle grønne løsninger for blant annet anleggsbransjen. Foto: Teco

Implenia med i brenselcelle-prosjekt med TECO 2030

ENOVA-STØTTE: Stor-entreprenøren Implenia og brenselcelle-produsenten TECO 2030 går i gang med et felles prosjekt for å klargjøre for hydrogen i anleggsbransjen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Prosjektet støttes av Enova som bidrar med 15,6 millioner kroner som vil gis over en periode på 2,5 år fra september 2021 og ut desember 2023.

Hydrogen-miljø

TECO 2030 er et selskap som er i ferd med å etablere en fabrikk i Narvik for innovasjon og produksjon av brenselceller (i de gamle lokalene til REC solcellefabrikk). Brenselceller benyttes for å omdanne hydrogen til strøm, kun med vann og varm luft som utslipp. Av mange anses hydrogen som det beste alternativet for å drive tungt maskineri utslipps- og fossilfritt i fremtiden.

I august var olje- og energiminister Tina Bru (H) på plass i Narvik for å være med på startskuddet for fabrikken som vil skape rundt 500 arbeidsplasser. Planen er at det skal produseres brenselceller med samlet kapasitet på 10 MW ved fabrikken innen utgangen av 2022, og at det innen 2030 skal produseres brenselceller med kapasitet på 1,2 GW hvert år deretter. Det forventes en investering i anlegget på opp mot én milliard kroner det kommende tiåret, og når produksjonen på 1,2 GW er i gang vil dette tilsvare en omsetning på flere milliarder kroner i året, melder selskapet.

ÅPNING: Olje- og energiminister Tina Bru deltok på åpningen av TECO 2030 Innovasjonssenter i Narvik i august. Her sammen med Tore Enger som er adm. direktør i TECO 2030. Foto: Iselin Rønningsbakk, Teco 2030 ASA

Skip, bygg, anlegg

TECO 2030 har stort fokus på skipsnæringen. Brenselceller med samlet kapasitet på 1,2 GW (altså ett års produksjon på sikt) vil produsere like mye strøm som et kjernekraftverk, melder TECO. Om denne kraften bytter ut diesel og fossil drift, kan det gi utslippsbesparelser på rundt fire millioner tonn CO2 i året. Dette tilsvarer like mye som Oslos samlede CO2-utslipp i tre år, eller ca. 8% av Norges totale CO2-utslipp i 2019.

Men teknologien retter seg ikke bare mot skipsnæringen. Også bygg og anlegg skal på kartet, og her er Implenia kommet inn som samarbeidspartner. Sammen med Implenia Norge, og med støtte fra Enova, skal TECO 2030 utvikle og teste hydrogendrevne løsninger som vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra bygg- og anleggsplasser. Selskapene har inngått en samarbeidsavtale med varighet på fem år som inkluderer tre innledende trinn: Prosjektfinansiering, produktutvikling og kommersialisering og bruk.

Utslippsfri generator

Som en del av prosjektet vil TECO 2030 utvikle en brenselcellegenerator med en strømproduksjonskapasitet på 0,8 MW som kan erstatte dieselgeneratorer på bygge- og anleggsplasser. Brenselcellegeneratoren skal etter planen leveres i januar 2023. Implenia Norge vil gi TECO 2030 støtte og veiledning basert på sin lange erfaring med anleggsarbeid og vil teste brenselcellegeneratoren på sine prosjekter.

Ved å bytte til brenselceller kan maskiner og utstyr som idag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer, bruke hydrogen istedenfor fossile drivstoff, og dermed bli helt utslippsfrie. Brenselceller fungerer uten å være tilkoblet strømnettet, og vil være like mobile og fleksible som tradisjonelle dieselgeneratorer.

Tror på hydrogen

På starten av året redegjorde regjeringen for en ny strategi. Innsatsen for å kutte utslipp i bygg-, anlegg- og transportsektoren skal økes, med mål om at disse skal være fossilfrie innen 2025.

– Vi tror hydrogen vil komme til å spille en betydelig rolle som energibærer på fremtidens byggeplasser, og vi er stolte over at vi har mulighet til å ta en ledende rolle i denne bærekraftige innovasjonen sammen med TECO 2030, sier adm. direktør Audun Aaland i Implenia Norge.

Powered by Labrador CMS