Hydrogendrevet anleggs-/byggeplass.

Implenia skal bidra til å utvikle hydrogendrevne anleggsplasser

Det norske teknologiselskapet Teco 2030 og infrastrukturentreprenøren Implenia Norge er tildelt støtte fra Enova for å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger som skal redusere klimagassutslippene fra anleggs- og byggeplasser.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Støtten fra Enova er på 15,6 millioner kroner og vil bli gitt over en periode på 2,5 år: Fra september 2021 og ut desember 2023.

- Vi er veldig takknemlige for den generøse støtten fra Enova, og vi gleder oss til å samarbeide med Implenia om å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som vil produsere strøm til utstyr som blir brukt på byggeplasser, sier Tore Enger, konsernleder for Teco 2030 ASA.

- Bygging av veier, tunneler, bruer og annen transportinfrastruktur har til nå i stor grad vært avhengig av diesel som energikilde. Ved å bruke hydrogenbaserte brenselceller istedenfor dieselgeneratorer, kan byggeplasser blir mer klimavennlige fordi hydrogen kun slipper ut vanndamp og varm luft, sier Enger.

Hydrogendrevne løsninger

Teco 2030 og Implenia Norge annonserte i april at de vil samarbeide om å utvikle og teste hydrogendrevne konstruksjonsløsninger til bruk på bygge- og anleggsplasser, og at de hadde søkt om støtte fra Enova til dette formålet.

De to selskapene har inngått en samarbeidsavtale med en varighet på fem år, som inkluderer tre innledende trinn: Prosjektfinansiering, produktutvikling og kommersialisering og bruk.

Som en del av prosjektet, vil Teco 2030 utvikle en brenselcellegenerator med en strømproduksjonskapasitet på 0,8 MW, som kan erstatte dieselgeneratorer på byggeplasser.

Brenselcellegeneratoren skal etter planen leveres i januar 2023. Implenia Norge vil gi Teco 2030 støtte og veiledning basert på sin lange erfaring med anleggsarbeid og vil teste brenselcellegeneratoren på sine byggeplasser.

Ved å bytte til brenselceller, kan applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bruke klimavennlig hydrogen istedenfor fossile drivstoff, og skal dermed bli helt utslippsfrie. Brenselceller fungerer uten å være tilkoblet strømnettet, og vil være like mobile og fleksible som tradisjonelle dieselgeneratorer.

- Ny og innovativ teknologi

Den norske regjeringen kunngjorde på starten av året en ny strategi for å øke innsatsen for å kutte utslipp fra byggeplasser i transportsektoren og har som mål at disse skal være fossilfrie innen 2025. Som en del av denne strategien vil de gjennom ulike støtteordninger bevilge midler til forskjellige pilotprosjekter.

- Prosjektet til Implenia og Teco 2030 vil fremme og demonstrere ny og innovativ teknologi som vil bidra til å realisere ambisjonene om at bygge- og anleggsplasser skal bli utslippsfrie, sier Tonje Foss, strategidirektør i Enova, i en nyhetsmelding fra Teco 2030.

- Hydrogen vil spille en betydelig rolle

Audun Aaland, administrerende direktør for Implenia Norge gleder seg til å samarbeide med Teco 2030.

- Vi tror hydrogen vil komme til å spille en betydelig rolle som energibærer på fremtidens byggeplasser, og vi er stolte over at vi har mulighet til å ta en ledende rolle i denne bærekraftige innovasjonen sammen med Teco 2030, sier Aaland.

Implenia Norge AS er et datterselskap av Implenia, et multinasjonalt bygge- og eiendomsfirma med flere enn 8500 ansatte og med hovedkontor i Sveits. I Norge er Implenia for tiden involvert i flere store infrastrukturprosjekter, inkludert i planleggingen og byggingen av den nye Fornebubanen, en ny T-banelinje som for tiden er under utvikling i Oslo og Bærum.

Powered by Labrador CMS