Illustrasjonsbilde.

Kontrakt med krav om å erstatte salt med kost på delstrekning

Lyser ut kontrakten som angår «alle» på Sunnmøre og i Indre Romsdal.

Publisert Sist oppdatert

Vegvesenet er på jakt etter ny driftsentreprenør som skal drifte over 360 kilometer riksvei i kommunene Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes, Rauma, Lesja og Dovre.

- Kontraktsområdets geografi varierer mellom lavtliggende terreng og fjellovergang til kyst og byområder i Ålesund. Vi har stor respekt for at dette er en kontrakt som er veldig viktig både for nærmiljø, privattrafikanter og næringsliv. God, sikker og forutsigbar fremkommelighet er viktig for alle, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Trafikken på strekningene varierer fra 2000 til 26.000 kjøretøy per døgn, og det forventes en trafikkvekst på ca. 1,5 prosent.

Av den totale lengden på 361,7 kilometer, er ca. 307,7 kilometer riksvei, mens ca. 54 kilometer er gang- og sykkelvei.

- Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveier og landeveier til bygater, gang- og sykkelveier, rasteplasser, tunnelløp og bruer, med de forskjellige utfordringene dette gir, sier Rotlid.

Kart over kontraktsområdet.

Driftskontrakten omfatter også mindre vedlikeholdsoppgaver.

Kost istedenfor salt

- Alle nye driftskontrakter for riksvei har krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Statens vegvesen har mål om å halvere CO₂-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030, sier Rotlid.

Kontrakten setter i tillegg krav om bruk av kost for vinterdrift i Brusdal for å redusere bruk av salt langs drikkevannskilden Brusdalsvannet (strekningen E39 Digernes-Moa).

Det er også krav om bruk av utslippsfrie kjøretøy for renhold og feiing på gang- og sykkelvei, og på deler av gang- og sykkelveiene i vinterdriften (strekningen E136 Ålesund-Moa). Med utslippsfri menes her maskiner uten lokalt utslipp av verken CO₂ eller NOx.

Opsjon for E136 Stuguflåten-Dombås

Det er lagt inn en opsjon, som kan bli utløst i 2024, som gjør at strekningen E136 Stuguflåten-Dombås kan bli innlemmet i kontrakten.

Denne strekningen er på ca. 104 kilometer, fordelt på 61 kilometer riksvei og 43 kilometer gang- og sykkelvei.

Ved innfasing av denne strekningen, vil den totale lengden for kontrakten være ca. 466 kilometer.

5-årig kontrakt som kan forlenges

Kontraktens varighet er fra og med 1. september 2023 til og med 31. august 2028.

Partene kan ved enighet i kontraktsinngåelsen forlenge kontrakten til å gjelde for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder.

Statens vegvesen har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i det året kontrakten var avtalt å skulle slutte.

Tilbudsfristen er 11. april 2023.

Powered by Labrador CMS