SKREDDERSØM: Arild Hansen i Supercharge kan levere ladecontainere til de fleste formål. Her ser vi en ladekontakt med dør som kan låses for sikring på anleggsplassen.

Ladere til alle formål

SUPERCHARGE: Det norske selskapet Supercharge AS som er en del av Holta & Håland-konsernet, har spesialisert seg på å skreddersy ladere til ethvert behov.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

For anleggsbransjen er det spesielt ladecontainere med ulike typer ladere, selskapet kan levere. Men de har også batteribanker som kan kobles opp mot ladestasjonene der det er behov for dette, på programmet. Ved at ladestasjonene bygges inn i en container er det enkelt og raskt å flytte disse mellom ulike anlegg eller byggeplasser.

Fleksibiliteten med en container gjør at en 10-fots container kan inneholde inntil 4 DC-ladeuttak med effekter mellom 100 og 600 kW DC. En 20-fots container kan ha inntil 6 ladeuttak, og batteribank på inntil 500 kWt. For en 40-fots container er det mulig med en ladeeffekt helt opp til 1 MW, inntil 10 ladeuttak og 1 MWt batteribank. For en anleggsplass hvor det ikke er tilgjengelig strøm, er det også mulig å ha et splittsystem hvor batteribanken er fristilt fra ladestasjonen slik at man kan ha flere batteribanker som kan roteres. Det er mulig å tilpasse containerne med ulike brannsikring, transformatorer eller solcellepanel på taket.

Selskapet samarbeider også med Vest Gass om fyllestasjoner og produksjon av grønn hydrogen som kan produseres direkte ved et kraftverk.

Powered by Labrador CMS