STROSSES UT: Deler av løpet i den gamle Ulriken-tunnelen skal utvides, og da trengs det rigg og kraftig utstyr. Foto: Banenor

Nå skal gamle Ulriken rehabiliteres

ARNA–BERGEN: Etter at den nye Ulriken-tunnelen er ferdig boret med TBM, står oppgradering av det gamle tunnelløpet for tur.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Jobben er i full gang, og det er den spanske entreprenøren Azvi SA som vant kontrakten på ca. 400 millioner kroner. Tunnelen som forbinder Arna med Bergen sentrum er 7,6 km lang og ble åpnet i 1964. I forbindelse med oppgraderingen skal også nytt og gammelt løp kobles sammen med 16 rømningstunneler.

Dette skal gjøres

De første 1200 meterne fra Arna skal få full vann- og frostsikring, ny underbygning og nytt dreneringssystem. Det samme skal gjøres på de første 180 meterne av tunnelen nærmest Bergen. For å få på plass dette må tunnelløpets tverrsnitt utvides ganske mye, og det er beregnet at ca. 40.000 fm3 fjell skal sprenges ut.

SPRENGNING: Det skal sprenges ca. 40.000 fm3 for å oppgradere det gamle tunnel-løpet gjennom Ulriken mellom Arna og Bergen. Foto: Banenor

I resten av tunnelen er det flekkvis profilutvidelse og det skal utføres vann- og frostsikring der det er behov for det. Nye ventilasjonsvifter og diverse teknisk utstyr skal også inn, mens gammel og ubeskyttet PE-skum skal skiftes ut. Arbeidet på den 6,6 lange strekningen midt i tunnelen utføres uten at jernbaneskinnene fjernes. Banenor-prosjektleder Torstein Standal påpeker at akkurat det, at jernbaneskinnene blir liggende, gjør dette prosjektet ganske spesielt.

Flere oppgave

Banenor melder videre at det også skal sprenges gjennomslag for de to diagonaltunnelene nær Arna som knytter gammel og ny tunnel sammen. Den spanske entreprenøren skal også bygge ny jernbanebro og ny portal til tunnelåpningen i Fløen.

Arbeidet med det gamle tunnelløpet i Ulriken startet i vinter og skal være ferdig sommeren 2023. Prosjektleder Standal påpeker at arbeidet til den spanske entreprenøren ikke er særlig påvirket av innreiserestriksjonene til Norge, og forklarer at Azvi har flere norske underentreprenører på prosjektet. Azvi har også de jernbanetekniske kontraktene, både for det nye TBM-tunnelløpet som ble åpnet 13. desember 2020, og etter hvert for tunnelen som nå oppgraderes. Den jernbanetekniske kontrakten er på ca. 500 millioner kroner totalt.

Powered by Labrador CMS