Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport.
Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport.

Nettleder: Gratis drivstoff

Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport/AT.no har ordet.

Publisert

Innen 2025 har samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ambisjoner om at alle statlige anleggsprosjekter skal være fossilfrie. Det er teoretisk fullt mulig ved å bytte ut diesel med biodiesel.

Men det reiser noen spørsmål. Biodiesel finnes ikke i uante mengder, og det er kjent at innblanding av biologiske materialer i noen tilfeller går utover matvareproduksjon. Dette rammer oftest de som allerede har minst her på jorda, og grellere kontrast er vanskelig å finne: De rike tar fra maten til de fattige for selv å få renere luft.

Nå er man blitt flinkere til å bruke andre biologiske materialer i biodieselen, men det er alltid knapphet på slike ressurser. Biodiesel er også mye dyrere enn vanlig diesel, en ekstra kostnad det er rett og rimelig at entreprenørene kompenseres for.

Biodiesel gir fossilfrie anlegg, ikke utslippsfrie, og det er utslippsfrie som er målene på lengre sikt. Nullutslipps-maskiner og -biler kommer i økende grad til å synes på norske anlegg, og det vil handle om elektrisk utstyr inntil andre løsninger utvikles og produseres.

Norge ligger langt foran de fleste andre land innen elektrisk utstyr og tilleggsløsninger for å holde utstyret i gang. Resten av verden, derimot, henger ikke med i det hele tatt og det har selvsagt sine ulemper. Det finnes lite serieproduksjon av elektrisk utstyr, og jo større utstyret man trenger, jo mindre er utvalget. Prisen er 2-3 ganger så høy som «dieselbrødrene», og driftstiden er begrenset.

Mange entreprenører er skeptiske til om elektriske maskiner er det rette for deres drift. Fullt forståelig. Samtidig tror vi det er å lure seg selv å håpe at dette er noe som blåser bort. Det gjør det ikke, selv om løsningene er dyre i innkjøp og ulempene det innebærer å ha strøm på tanken.

Statsrådene vil ha i gang pilotprosjekter, for å kick-starte flere fossilfrie/utslippsfrie anlegg. Det er et første skritt for å lære mer og trekke erfaringer. Men her må de statlige byggherrene ta sitt ansvar og redusere risikoen for bransjens entreprenører og transportører. Skal man ha som mål å kjøre elektrisk på anleggene, bør etablering av nok strøm til prosjektet tilfalle byggherre, og de som kjører elektrisk kan i tillegg tilbys gratis drivstoff. Det er subsidier som vil monne, og en regning vi som storsamfunn bør kunne ta på oss. Gitt at målene statsrådene, og ikke minst kommuner som Oslo, har satt, er ekte mål og ikke bare festtaler.