STRIDENS KJERNE: Deponering av gruveavfall i Førdefjorden er en betent sak.

Nordea ut av gruveselskap

Nordea har solgt seg ut av gruveselskapet Nordic Mining. Det er gruveprosjektet, med uttak av rutil ved Engebøfjellet og deponering av opptil 250 millioner tonn restmineraler og prosesskjemikalier i Førdefjorden, som er stridens kjerne.

– Selv om det finnes formell godkjenning av dumping av masse i sjøen fra myndighetene, så tror vi ikke at dette er noe våre fondskunder ønsker at vi investerer i, sier Eric Pedersen, leder for bærekraftige investeringer i Nordea, til E24.

– Vi har hatt dialog med Nordic Mining rundt bærekraftaspekter knyttet til driften over lengre tid. Vi har løpende solgt oss ned, og er nå ikke lenger eier i selskapet, bekrefter Pedersen.

Powered by Labrador CMS