Bilde fra flommen i Bismo oktober 2018. Arbeidene som Anlegg Øst Entreprenør skal uføre, skal hindre at dette skjer igjen.

NVE signerte sin største kontrakt - med Anlegg Øst Entreprenør AS

NVE inngått en anleggskontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS med en ramme på i underkant av 128 millioner kroner. Dette er den største bygg- og anleggskontrakten NVE har inngått noen gang.

Publisert Sist oppdatert

Kommunesenteret i Skjåk nord i Innlandet ble rammet av skadeflom senest i oktober 2018 da elva Otta gikk over sine bredder. Tiltakene NVE nå gjør, skal sikre Bismo mot en 200-årsflom, der det også er tatt hensyn til forventede klimaendringer.

- Behovet for flomsikring av Bismo ble svært aktualisert av flomhendelsen i 2018, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

- Sykehjemmet, samt en rekke boliger og næringsbygg blir nå sikret mot fremtidige flommer, og det er gledelig at vi kommer i gang med selve anleggsfasen.

Arbeidene med å sikre Bismo mot flom, starter opp umiddelbart og skal stå ferdig i løpet av 2024.

Kontrakt ble inngått mellom NVE og Anlegg Øst Entreprenør i et møte på Hamar 28. februar 2023. Fra høyre er Odd-Arne Haarseth, NVEs prosjektleder for utførelse, Siri Tyseng, NVEs prosjektleder for planlegging, Toril Hofshagen, regionsjef i NVE, Jan Erik Kvarberg, prosjektsjef i Anlegg Øst Entreprenør, Arne Olav Kleiven, byggeleder HRP.

Det nåværende bygge- og deleforbudet i det flomutsatte området kan oppheves når tiltaket er ferdig. Tiltaket innebærer blant annet en flomvoll mot Otta på 2250 meter, 3 pumpestasjoner, samt sikring av en sidebekk til Otta.

Dette blir det mest kostnadskrevende flomsikringsprosjektet i NVEs historie så langt, med et totalbudsjett på rundt 200 millioner kroner.

Skjåk kommune søkte NVE om bistand til flomsikringen i juni 2019 og er formelt byggherre i prosjektet. NVE har vedtatt å gi statlig bistand og er byggherrens representant i planleggingen og gjennomføringen av sikringstiltaket.

Powered by Labrador CMS