Hydrogenelektrisk Volvo testes. Den skal på markedet i andre halvdel av tiåret.

Ny Volvo: Lager strøm og vann mens den kjører

Løser rekkeviddeproblemet.

Se for deg en lastebil som bare slipper ut vanndamp, lager sin egen elektrisitet om bord og har en rekkevidde på inntil 1000 kilometer. Det er mulig med brenselceller drevet av hydrogen, og Volvo Trucks har startet utprøvingen av kjøretøy med denne nye teknologien.

For å minske CO₂-utslippene fra transport, tilbyr Volvo Trucks i dag batterielektriske lastebiler og lastebiler som går på fornybare energikilder, som biogass. I andre halvdel av dette tiåret blir et tredje CO₂-nøytralt alternativ lagt til produktporteføljen – elektriske lastebiler med brenselceller drevet av hydrogen.

- Vi har hatt denne teknologien under utvikling i noen år og det føles stort å se de første lastebilene kjøre vellykket på testbanen. Kombinasjonen av batterielektrisk og elektrisk med brenselceller vil gjøre det mulig for våre kunder å fullstendig eliminere CO₂-holdige eksosutslipp fra sine lastebiler, uavhengig av transportoppdrag, sier Roger Alm, administrerende direktør i Volvo Trucks.

De elektriske lastebilene med brenselcelle, vil ha en rekkevidde som kan sammenlignes med mange dieseldrevne lastebiler – inntil 1000 kilometer – og en påfyllingstid på mindre enn 15 minutter. Totalvekten kan være på rundt 65 tonn eller enda høyere, og de to brenselcellene har kapasitet til å generere 300 kW elektrisitet om bord.

Pilotkunder skal begynne å bruke bilene om «få år» og kommersiell lansering er planlagt mot slutten av tiåret.

Det skal ta «mindre enn 15 minutter» å fylle gasstanken.

- Elektriske lastebiler med brenselceller drevet av hydrogen vil være spesielt godt egnet til lange distanser og tunge, energikrevende oppdrag. De kan også være et alternativ i land hvor det er begrensede muligheter for batterilading, sier Roger Alm.

Brenselceller levert av Cellcentric

Brenselcellene vil bli levert av Cellcentric – et samarbeid mellom Volvo-gruppen og Daimler Truck AG.

Cellcentric skal bygge et av Europas største anlegg for serieproduksjon av brenselceller spesielt utviklet for tunge kjøretøy.

Mer grønn hydrogen trengs

Brenselcelleteknologien er fortsatt i en tidlig fase av utviklingen og det er mange fordeler med den nye teknologien, men det er også noen utfordringer som må forseres. En av disse er tilgang på grønn hydrogen i stor skala. Grønn hydrogen er produsert ved å bruke fornybare energikilder som vind, vann og solen.

En annen, er det faktum at infrastruktur for tanking av tunge kjøretøy fremdeles ikke er utviklet.

- Vi forventer at tilgangen på grønn hydrogen vil øke betraktelig i de neste årene, siden mange industrier vil være avhengige av å redusere CO₂-utslippene. Likevel kan vi ikke vente med å senke CO₂-utslippene fra transport, vi er allerede sent ute. Så mitt tydelige budskap til alle transportselskaper er å starte overgangen i dag med batterielektrisk, biogass og de andre alternativene som er tilgjengelig. Elektriske lastebiler med brenselceller vil deretter bli et viktig tillegg for lengre og tyngre transporter om noen år, sier Roger Alm.

Powered by Labrador CMS