Fra venstre: Espen Jensen (daglig leder i RG Crane), Kjell Sæter (daglig leder i RG Ekspert), Frank Ole Sørensen (daglig leder i RG Machine), Knut Egge (senioringeniør i Veidekke), Tron Walhovd (maskinsjef i Veidekke), Lars Hæhre (adm. direktør i Rental Group), Jon Nässelquist (fagansvarlig maskin i Veidekke), Pål Brandvold (storkundeansvarlig i Rental Group) og Kato Stien (daglig leder i RG Tunnel).
Fra venstre: Espen Jensen (daglig leder i RG Crane), Kjell Sæter (daglig leder i RG Ekspert), Frank Ole Sørensen (daglig leder i RG Machine), Knut Egge (senioringeniør i Veidekke), Tron Walhovd (maskinsjef i Veidekke), Lars Hæhre (adm. direktør i Rental Group), Jon Nässelquist (fagansvarlig maskin i Veidekke), Pål Brandvold (storkundeansvarlig i Rental Group) og Kato Stien (daglig leder i RG Tunnel).

Rental Group har inngått samarbeids-avtale med Veidekke

Hæhre & Isachsen Gruppen-eide Rental Group skal leie ut maskiner til Veidekke, og leie ut Veidekke-maskiner til andre ved behov.

Publisert Sist oppdatert

Samarbeidsavtalen skal ifølge partene bidra til å optimalisere maskinutnyttelsen både for Veidekke og Rental Group. Det innebærer at Veidekke skal leie anleggsmaskiner av Rental Group der dette er hensiktsmessig for å dekke behovet for maskinkapasitet i sine prosjekter.

I tillegg kan Rental Group bidra til at deler av maskinparken til Veidekke kan leies ut til andre aktører når det ikke er behov for maskinene i egen drift. Avtalen omfatter anleggsmaskiner, tunnelutstyr og tårnkraner.

Lars Hæhre: - Bedre for økonomien og miljøet

Administrerende direktør i Rental Group, Lars Hæhre, er klar på at samarbeidet med Veidekke peker i retning av hvordan anleggsbransjen utvikler seg.

- For Rental Group er dette en måte å jobbe på for at anleggsbransjen totalt sett skal utnytte maskinressursene mer optimalt. Høyere utnyttelse av maskinparken bidrar til bedre økonomi, og ikke minst vil det ha åpenbare fordeler med tanke på redusert miljøavtrykk. Samtidig vil dette være lønnsomt for begge parter, og øke vår evne til løpende å investere i maskiner som har moderne teknologi med det siste innen sikkerhetsanordninger og miljøhensyn, sier Hæhre.

- Gjør gjennomføring av prosjekter uavhengig av maskiner i egne rekker

For Veidekke handler avtalen også om å sikre seg fleksibilitet og forutsigbarhet ved å ha garantier for at de riktige maskinene er tilgjengelige når de har behov:

- Samarbeidsavtalen med Rental Group er et ledd i vår strategi om å redusere kapitalbindingen i egen maskinpark. Vi stiller høye krav til sikkerhet og leveringsdyktighet, og samarbeidet med Rental Group skal bidra til at vi kan gjennomføre våre prosjekter uavhengig av hvilken maskinkapasitet vi har i egne rekker, sier maskinsjef Tron Walhovd fra Veidekke Infrastruktur – Anlegg.

Pål Brandvold er storkundeansvarlig i Rental Group med hovedansvar for oppfølging av avtalen med Veidekke. Han trekker frem kompetanse og evnen til å jobbe med utvikling underveis, som viktige momenter for at begge parter skal få fullt utbytte av samarbeidet.

- Riktige maskiner må brukes til de riktige arbeidsoperasjonene. Der har vi et ansvar for å være gode rådgivere i tett dialog med Veidekke sine folk. Vi skal også til enhver tid levere maskiner som oppfyller alle sikkerhets- og miljøkrav, avslutter Brandvold.

Powered by Labrador CMS