RiggShop effektiviserer og tilfører miljøgevinst til anleggsprosjekter

RiggShop er et nytt bærekraftig konsept, skreddersydd etter entreprenørens behov. Mange kunder har vist stor interesse for konseptet og stadig flere vil etablere RiggShop i løpet av første halvår 2021.

Publisert Sist oppdatert

Anleggsprosjekter er komplekse og krevende, selv for de mest erfarne entreprenørene i markedet. Vareforsyning til plassbegrensede anleggsplasser og hensyn til nærmiljøet er ofte en stor utfordring.

Det er tidkrevende og kostbart å reise fra anlegget for å hente nødvendig forsyninger, som slanger og verktøy. Økt krav til nærmiljøet og fossilfrie anleggsplasser fører til at bransjen må jobbe annerledes og tenke nytt.

RiggShop er et fleksibelt Tess-konsept som plasseres i tilknytning til anleggsplassen og gir sikker drift og oppetid 24/7. Varesortimentet og tjenestene skal til enhver tid være tilpasset brukernes behov.

Lang erfaring innen effektivitet og økt oppetid

Tess har levert bærekraftige forsyningsløsninger til industrien siden 1995. RiggShop tilbyr ikke bare vareforsyning, men også fagekspertise og teknisk service.

I tidsperioden servicesenteret ikke er bemannet, vil flere døgnåpne service- og forsyningsløsninger være tilgjengelige. Løsningene gir full kontroll på individuelt forbruk og økt tilgjengelighet.

Miljø og bærekraft

Fossilfrie anleggsplasser og redusert CO₂ -avtrykk er miljøkrav som blir viktigere og viktigere i entreprenørbransjen. Tess jobber tett med tiltakshaver, entreprenørene og lokalsamfunnet for å tilfredsstille de krav og behov som er satt for å oppnå større gevinst for miljøet.

Tess jobber aktivt med FNs bærekraftsmål, og spesielt nummer 12: «Sikre bærekraftig forbruk og produksjon». «Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten».

RiggShop skal bidra til at tungtrafikken reduseres i områder som allerede er belastet med anleggsvirksomhet. Dette skal gi til økt oppetid, redusert CO₂ -utslipp og økt trafikksikkerhet for nærmiljøet.

Landsdekkende og fleksibelt

Tess RiggShop kan benyttes i hele landet.

Tess vil aktivt videreutvikle konseptet i samarbeid med entreprenører og byggherrer for å «tilfredsstille morgendagens krav».

Powered by Labrador CMS