Risa tildelt driftskontrakt

Entreprenøren konkluderer med at ringen nå er sluttet.

Publisert Sist oppdatert

Risa er tildelt Dalanekontrakten av Rogaland fylkeskommune.

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på fylkesveier og gang- og sykkelveiene langs fylkesveiene i kommunene Hå, Time, Bjerkreim, Gjesdal, Sokndal, Lund, Eigersund og Sokndal.

Fire selskaper var med i konkurransen. Kontrakten er verdt 289 millioner kroner og går over 4 år.

Fakta om kontrakten:

  • 637 km vei hvorav ca. 564 km fylkesvei og 77 km gang- og sykkelvei.
  • Totalt ca. 59.000 veiobjekter (blant annet skilt, rekkverk, kummer og bruer).
  • Trafikken på fylkesveiene har en fra årsdøgnstrafikk (ÅDT) fra ca. 50 til ca. 15000 kjøretøy.

Oppdraget omfatter i hovedsak driftsoppgaver som inspeksjon, registrering, planlegging av virksomheten, vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

– Det er 20 år siden denne kontrakten ble lagt ut på anbud for første gang. Den gang satt vi med seieren. «Nå går det veien», var overskriften i 2003. Nå er ringen sluttet, sier Erlend Aksnes, veidriftssjef hos Risa, i en nyhetsmelding fra selskapet.

Risa vant Dalanekontrakten for best forhold mellom kvalitet og pris.

Kontrakten trer i kraft 1. september 2023, nøyaktig 20 år etter Risa sist fikk denne kontrakten.

Risa har også driftskontraktene i Indre Ryfylke og i Høgsfjord i Rogaland.Powered by Labrador CMS