GRAVELASTER: Hydrogenmotoren på en 3CX gravelaster som trenger mye energi for å fungere. Tidligere er hydrogen testet på en 20-tonn beltegraver. JCB viser også her en løsning for fyllestasjon. Foto: JCB

Satser på hydrogen- forbrenningsmotor

NULL UTSLIPP: Anleggsmaskin- og motorprodusenten JCB har utviklet en hydrogenmotor med null utslipp som er testet ut på gravemaskin og gravelaster. Nå siktes det inn på flere maskiner og biler.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Motoren er basert på den firesylindrede JCB Dieselmax 448-motoren, men det er selvsagt gjort noen tilpasninger. Ved at eksisterende teknologi benyttes som «base» for ny og utslippsfrie løsninger, tror JCB at terskelen for å ta i bruk mer miljøvennlige løsninger blir lavere og billigere for kundene.

Hydrogenmotoren er testet ut på en 20 tonns gravemaskin (JCB 220X), og nå også på en 3CX gravelaster. Resultatene er så gode at maskinprodusentens ingeniører tror den ganske enkelt kan overføres til enda flere maskiner, samt både biler og lastebiler. Rullende materiell trenger langt mindre kraft for å fungere enn en gravemaskin/gravelaster.

Satser

JCB-styreformann, Lord Anthony Bamford, har satt av en egen «hydrogen-gruppe» som skal jobbe med videre utvikling, og han slår fast at dette er et satsingsområde for selskapet.

- Vi argumenterer ikke for diesel lenger. Den hesten er tjoret fast. Null utslipp er målet, sier JCB-eieren Lord Bamford og påpeker at selskapet tror at det vil komme til ytterlig flere teknologier og energikilder i fremtiden.

OPPBYGGINGEN: Mens batteri må lades over ganske lang tid, er det raskere å fylle hydrogen på tanken. Her er en løsning presentert. Foto: JCB

JCB har de senere årene lansert en rekke maskiner og lifter på batteri, i august i fjor kom nyheten om 20-tonneren med hydrogen som drivstoff til en brenselcelle som igjen leverer strøm til en elektrisk motor. Nå er også gravelasteren vist med hydrogen på tanken.

UTVIKLER: Innovasjonssjef Tim Burnhope, sier JCBs løsning raskt kan komme i produksjon og være tilgjengelig for kunder. Foto: Klaus Eriksen

- Hydrogenmotorens store fordel er at den veldig raskt kan settes i produksjon, sier innovasjonssjef Tim Burnhope i JCB.

Bygd på JCB Dieselmax 448

Den nye hydrogenmotoren tar utgangspunkt i JCBs egenutviklede dieselmotor Dieselmax 448 og benytter den samme 4,8-liters blokken, men med andre stempler. Toppene er modifisert for lavere kompresjon og antenning ved hjelp av tennplugger og et tenningssystem som tilsvarer det som sitter i bensinmotorer.

Hydrogen injiseres ved hjelp av et Common Rail system med injektorer. Motoren brenner meget magert og med lave temperaturer for å holde NOx-«produksjonen» nede. Dette gjør at NOx utslippene er lavere enn i en moderne dieselmotor, mens det ikke er noe CO₂-utslipp fra motoren. Hydrogen har tre ganger så mye energiinnhold som tilsvarende volum av diesel, dette er med på å gjøre det mulig med den ekstremt magre forbrenningen.

FRA DIESELMAX: Hydrogenmotoren og konseptet er utviklet ut fra en JCB Dieselmax 448 dieselmotor. Foto: JCB

For å få en motor som fungerer mest mulig likt en dieselmotor, er den tunet for optimal drift ved lave turtall slik som med dieselmotorer.

TROR PÅ HYDROGEN: Dagfinn Søgård i Rosendal Maskin følger tett med på hydrogen-utviklingen til JCB. Foto: Klaus Eriksen
FRA DIESELMAX: Hydrogenmotoren og konseptet er utviklet ut fra en JCB Dieselmax 448 dieselmotor. Foto: JCB

En annen fordel med denne teknologien, i stedet for brenselcelle, er at prisen på motoren er sammenlignbar med prisen på en dieselmotor. Det gjør at innkjøpskostnadene på en maskin med hydrogen ikke blir avskrekkende slik som er tilfellet med brenselcelle-teknologien som er tilgjengelig i dag.

Skal i produksjon

Nå settes alle kluter til for å komme i gang med produksjon, og forhåpentlig bruk, av hydrogenmotoren.

- Vårt mål er at folk må kunne velge å gå over til utstyr med null utslipp så fort som mulig, gjennom å bruke ny teknologi på en eksisterende plattform. Om man bryr seg om klimaendringene, så er tempo avgjørende, sier Burnhope.

I Norge er Rosendal Maskin AS importør av JCB, og produktansvarlig Dagfinn Søgård tror hydrogen er superaktuelt i Norge dersom tilgangen på hydrogen er god nok, og at fyllestasjoner/løsninger bygges ut.

Powered by Labrador CMS