Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 km ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t.

Siste del av E6 Helgeland er lyst ut

Skal bygge en mil med 90-sone helt sør på Helgeland. Det meste i jomfruelig terreng.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

E6 Trøndelag grense – Majahaugen og E6 Flyum – Lille Majavatn er de to gjenstående strekningene i gigantprosjektet E6 Helgeland. I januar kom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at veien skulle bygges, og nå er anbudskonkurransen i gang.

- Målet vårt er å signere kontrakt i november/desember i år. Da kan fysisk arbeid på veien starte våren 2023, sier delprosjektleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Kort om kontrakten

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 km ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er «sanering av avkjørsler» samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på sistnevnte strekning.

På strekningene inngår også ny bru over Nordlandsbanen og en mindre konstruksjon over elv, kanalisert kryss, avkjørsler, stopplommer, landbruksveier og stikkrenner.

Veilinjen skal stort sett gå i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 km ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t.

Entrepriseform er totalentreprise. Konkurransen gjennomføres med prekvalifisering og avklaringsmøter med påfølgende forhandlingsmøter før innlevering av tilbud.

Etter prekvalifisering velges de tre best kvalifiserte leverandørene, og disse inviteres til å delta i avklaringsmøter og forhandlinger.

Frist for ferdigstillelse er 1. oktober 2024.

Det vil bli avholdt tilbudskonferanse 4. april 2022 kl. 12.00.

- Effektiv utbygging

- Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging, fordi det meste av veien ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Når de siste to strekningene står ferdige, har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygget og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland. Av dette vil 120 kilometer være 90-sone.

E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha «gjennomgående god eller høy standard», opplyses det fra Statens vegvesen.

Totalt vil det bli brukt ni milliarder kroner på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense.

Powered by Labrador CMS