RYDDES OPP: Her fra et fly på vei ut fra Svea for noen år siden. Brakkene bak er nå borte, og nå skal også flystripa fjernes.

Siste fly har tatt av fra Svea

Det siste flyet har lettet fra Svea flyplass. Nå skal flystripen i gruvebygda på Svalbard også fjernes.

Publisert

Oppryddingen av Svea på Svalbard går nå mot slutten. Mandag 1. august stengte flyplassen, og om et år er hele det gamle gruvesamfunnet ryddet gjennom et historisk spesielt miljøprosjekt, skriver Store Norske på sin side om oppryddingen på Svalbard.

– Det har vært flystripe i Svea i mange år og regulære flyvinger siden 1995. I dag gikk siste fly inn og ut av Svea, så dette er en historisk begivenhet. Nå skal flyplassen fjernes og fremover vil vi måtte bruke båter både til transport og overnatting, sier adm. direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske.

Gruvesamfunn

Svea var et gruvesamfunn innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard med egen kraftstasjon, kai, vannforsyning og alt annet som var nødvendig for å huse inntil 300 arbeidere og drive gruvevirksomhet i stor skala. I 2017 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften og at området skulle ryddes for fremtiden.

Ertsaas sier at Store Norske har hatt et samarbeid med selskapet Lufttransport siden 1976, og at de har flydd strekningen mellom Longyearbyen og Svea siden 1995. På vegne av Store Norske takker han for godt samarbeid over mange år.

– Vi er stolte over å se tilbake på dette oppdraget vi har vært så heldige å få levere på i så mange år. Samtidig er det vemodig å se at denne epoken for flyvinger til Svea er over. Vårt bidrag for å sikre gruvedriften, med frakt av nødvendig personell og varer til Svea med flysikkerhet og kontinuitet i fokus, ligger som en del av grunnmuren til Lufttransport og noe vi bygger videre på i fremtiden, sier adm. direktør Erlend H. Olsen i Lufttransport AS.

Ferdigstilles i 2023

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er en stor investering og finansieres over statsbudsjettet. Det er et omfattende prosjekt med krevende rammebetingelser og svært høye krav til kvalitet. Stengningen av flyplassen er en viktig milepæl i prosjektet som ferdigstilles høsten 2023.

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi rydder opp etter mer enn hundre års gruvedrift, fjerner og sikrer forurensing i grunn og fjerner infrastruktur og avfall, blant annet veier, bygninger og flyplassen. Når vi forlater området skal det i prinsippet være som før vi begynte vår virksomhet. Terrenget, isbreene og fjellsidene skal fremstå upåvirket, sier Ertsaas.

Skip videre

Arbeiderne som jobber med miljøprosjektet går i turnusperioder på to uker, og all operasjon og logistikk drives nå med støtte fra Østensjø Rederis båter.

– Edda Sun og Edda Ferd er ankommet Svalbard, og i gang med arbeidet på Svea. Østensjø Rederi er stolt av å være en del av dette miljøprosjektet, sier adm. direktør Kristian Vea i Østensjø Rederi.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er gjennomført i et krevende, arktisk klima, og Store Norske ligger an til å ferdigstille prosjektet to år før tiden, og med en totalkostnad på 1,6 milliarder som er 900 millioner lavere enn først antatt.

– Miljøprosjektet er viktig for å vise at vi kan utvinne en naturressurs, men samtidig gi området tilbake til naturen når vi er ferdig. Det er viktig både for å vise ansvar for naturen og samfunnet på Svalbard i dag, men også viktig for fremtidige mulige prosjekter i sårbare områder, avslutter Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Powered by Labrador CMS