Svea sentrum skal fjernes helt og bli natur igjen. I fremtiden kan man gå rundt blant bygningene virituelt.

Gruvesamfunnet Svea fjernes

Likevel skal du kunne gå rundt i rundt i Svea og oppleve gruvebyen, kullkaia, lasteanlegget og inngangen til gruva i årene fremover.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I forbindelse med opprydningsarbeidet etter gruvedriften i Svea på Svalbard, har Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku) fått i oppdrag fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani å dokumentere kulturmiljøet knyttet til kullgruvedriften i Svea.

Formålet med dokumentasjonen er å få laget en tredimensjonal digital modell av hele gruvesamfunnet og slik sikre en unik del industrihistorie for fremtiden.

Niku bruker et tverrfaglig team som kombinerer ulike digitale dokumentasjonsmetoder for å samle inn data. Disse metodene inkluderer dronefoto/-fotogrammetri, fotogrammetri fra bakken og høyoppløselig skanning fra bakken. En og en bygning er dokumentert og legges inn i et tredimensjonalt kart ved hjelp av georeferering.

Feltarbeidet i Svea foregikk i juli 2019.

Den endelige 3D-modellen skal kunne oppleves av publikum ved hjelp av VR-briller eller på skjerm. Der skal man kunne gå rundt i Svea og oppleve gruvebyen, kullkaia, lasteanlegget og inngangen til gruva.

Digitaliseringsarbeidet skal være ferdig i løpet av 2020.

Powered by Labrador CMS