De fire nye bruene skal gå over Pollelva, Hilleren, Berget og Kråvik.

Skal bygge bruer

Betongarbeidene starter i august 2022 og vil pågå frem til høsten 2025.

NCC har fått i oppdrag av entreprenøren Sartor & Drange å utføre betongarbeidene for fire bruer og diverse støttemurer i terreng på fylkesvei 562 mellom Lavik og Haugland på Askøy i Vestland fylke.

NCC gikk i anbudsfasen sammen med Sartor & Drange om å bli prekvalifisert for jobben, og blir nå UE av entreprenøren.

- Vi gleder oss til å komme i gang med denne jobben. Det blir spennende å løse utfordringene med de krevende brukonstruksjonene på en god måte. Dette er et prosjekt som passer oss godt, sier leder Henning Simonsen i NCC Civil West.

NCC skal utføre alt av betongarbeid for Sartor & Drange. Fire betongbruer samt diverse murer og ca. 1300 meter med murkroner, som til sammen vil utgjøre i overkant av 7000 kubikkmeter med betong.

De fire nye bruene skal gå over Pollelva, Hilleren, Berget og Kråvik. Det blir lagt til rette for myke trafikanter med å bygge en gang- og sykkelvei på hele strekningen, og en rekke avkjøringer skal samles.

Betongarbeidene starter i august 2022 og vil pågå frem til høsten 2025. Oppdragsgiver er Vestland fylkeskommune. Kontraktsverdien er på ca. 88 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS