Utsnitt som viser tunnelsystemet og hallene som Veidekke skal bygge.

Skal bygge vannrenseanlegg for 601 mill. kroner

Veidekke har skrevet kontrakt med Asker og Bærum Vannverk IKS om å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg i fjell.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Asker og Bærum Vannverk skal bygge et nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Vestmarka i Bærum. Det eksisterende anlegget der henter i dag råvannet sitt fra Holsfjorden. Ettersom «fargetallet i Holsfjorden er økende og tidvis overskrider drikkevannsforskriftens anbefaling», må det bygges et nytt renseanlegg.

Veidekke er tildelt fjell- og betongentreprisen i prosjektet. Fjellarbeidene innebærer utsprengning av ca. 182.000 m³ fordelt på adkomsttunneler og fire store haller.

Betong­arbeidene som starter neste sommer er knyttet til to store rentvannsbassenger for oppbevaring av ca. 25 millioner liter vann, to store filterbassenger med elleve meter høye vegger og flere tekniske rom.

Kontrakten er en utførelsesentreprise verdt 601 millioner kroner.

- Det å sikre rent vann for befolkningen er et viktig samfunnsoppdrag, så dette er et stort og betydningsfullt prosjekt både for Asker og Bærum Vannverk og for Veidekke. Vi har god kompetanse på dette fagområdet og har nylig gjennomført et tilsvarende prosjekt for Oslo kommune ved Maridalsvannet. Vi takker så mye for tilliten og gleder oss til å sette i gang arbeidene, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Byggearbeidene starter i august med planlagt ferdigstillelse i 2025.

F.v.: Daglig leder Hans Erik Lie i Asker og Bærum Vannverk og konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.
Powered by Labrador CMS