Erna Solberg og Bård Ludvig Thorheim presenterte Høyres mineralstrategi.
Erna Solberg og Bård Ludvig Thorheim presenterte Høyres mineralstrategi.

Slik vil Høyre skaffe mer mineraler

I dag lanserte Høyre sin mineralstrategi. Her presenteres politikk som sørger for at Norge kan ta en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig utvinning av mineraler i Europa.

– Mineraler og sjeldne jordarter har de siste årene blitt satt høyere på den politiske dagsorden internasjonalt og i Norge. De to største teknologiske omveltningene i vårt moderne samfunn er det grønne skiftet og digitalisering. Begge deler forutsetter langt større mengder og spesifikke mineraler, sier Høyres partileder Erna Solberg.

Solberg forteller at teknologi som vi omgir oss med til daglig, som telefoner, elbiler og PC-er krever alle en rekke sjeldne jordarter for å produseres.

– En elbil krever sju ganger mer mineraler enn en tradisjonell bil og en vindmølle på land krever ni ganger mer mineraler enn et gasskraftverk. Derfor er det viktig for Høyre at Norge oppdaterer mineralpolitikken i lys av det vesentlig økte behovet, sier Solberg.

Sikkerhetspolitikk

– I lys av hvor viktig mineraler er for at vi skal leve moderne liv, er Russlands brutale angrep på Ukraina en vekker for forsyningssikkerhet. Det innebærer at vi må bli mer selvforsynt med kritiske råvarer, mineraler og sjeldne jordarter, sier stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim i energi- og miljøkomiteen.

Hele strategien kan leses på Høyre.no

– I dag kontrollerer Kina store deler av dagens verdikjeder for utvinning og prosessering av mineraler. Ifølge European Raw Materials Alliance eksporteres 16.000 tonn sjeldne jordarter fra Kina til Europa hvert år. Det er 98 prosent av EU-markedet, sier han videre.

Thorheim understreker at strategisk autonomi blir viktigere i tiden fremover, og sier at Høyre vil gjennomføre en sårbarhetsanalyse som identifiserer en liste over mineraler og sjeldne jordarter som er strategisk viktige og kritiske for Norge.

Strenge miljøkrav

Gruvedrift innebærer naturinngrep og risiko for miljøskader. Derfor vil Høyre stille strenge miljøkrav og krav til ombruk og mineralgjenvinning.

– Høyre mener Norges ambisjon må være å bli verdensledende innen grønn og bærekraftig gruvedrift. Selv om Norge allerede er helt i front, mener Høyre det er rom for å bli enda bedre, sier Thorheim.

Thorheim forteller også at Høyre gjennom nasjonal handlingsplan for sirkulær økonomi skal utarbeide en grundig kartlegging og tiltaksplan for potensialet for grønn næringsutvikling fra økt sirkulær utnyttelse av mineralressurser i Norge.

Raskere konsesjonsprosesser

En konsesjonsprosess kan i dag ta opp til 15 år. Oppstart av mineralutvinning på land krever at tillatelser behandles av tre ulike myndigheter, og det blir i dag gjort sekvensielt.

Thorheim sier at Høyre vil gi raskere konsesjonsbehandling og utvikle en veileder for konsesjonsprosesser.

– Gjennom parallell saksbehandling vil Høyre gi aktørene raskere svar på konsesjonssøknadene. Bedre samordning mellom de ulike forvaltningsnivåene innen arealbruk og regulering vil også øke forutsigbarheten. Og gjennom en veileder skal det gis et tydelig veikart for å oppnå tillatelse for mineralutvinning i Norge og angi forventet tidsbruk for hvert steg av prosessen, sier Thorheim til slutt.Powered by Labrador CMS