Det første "spadestikket" for Sotrasambandet ble gjennomført i dag i form av ei sprengsalve. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk æren av å sette den av.

Smalt i gang prosjekt til over 20 milliarder kroner

Onsdag 22. mars markerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård offisiell prosjektstart for Rv. 555 Sotrasambandet i Vestland, med å sette av en salve.

Publisert Sist oppdatert

– Sotraforbindelsen skal sikre økt fremkommelighet, og vil være med på å styrke Øygardens rolle for både regionale og nasjonale næringsinteresser. Sotraforbindelsen vil også knytte Bergensregionen nærmere sammen, sier Nygård.

Entreprenøren, OPS-selskapet Sotra Link AS, er allerede i gang med arbeid flere steder på strekningen. Utover våren blir det mange i arbeid på anlegget som skal stå ferdig i 2027.

For et drøyt år siden, signerte Statens vegvesen OPS-kontrakt på for Rv. 555 Sotrasambandet Sotra Link AS.

Kontrakten på 19,8 milliarder kroner er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som ble tildelt i EU i 2021. Totalrammen for prosjektet er 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Byggetiden er fem år.

Kontrakten innebærer at Sotra Link er ansvarlig for veianlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027. Drift og vedlikehold skal utføres av det ungarske selskapet Intertoll.

Utenlandske eiere

OPS-selskapet Sotra Link AS er eid av tre internasjonale selskaper. Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, med hovedkontor i Sydney har 70 prosent eierandel. Det sørkoreanske byggingeniørfirmaet SK ecoplant Co. Ltd har 20 prosent eierandel og det italienske industrikonsernet WebuildS.p. A er inne med 10 prosent på eiersiden.

Mange km gang og sykkelvei

I prosjektet skal det bygges 9,4 kilometer vei, der ca. 4,6 skal gå gjennom tunnel. Prosjektet inkluderer totalt fire nye bruer. Det er også planlagt 14 kilometer gang- og sykkelvei.

– I Hurdalsplattformen sier regjeringen at vi skal redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Vi skal også bidra til at vi når de internasjonale klimaforpliktelsene våre. Dette er viktig for oss. Samtidig skal vi nå nullvekstmålene i byene – altså at veksten i persontransporten skjer med kollektivtransport, sykling og gåing, fremfor en vekst i biltrafikken. Derfor er det både bra og viktig at det i dette prosjektet er planlagt å bygge ca. 14 kilometer gang- og sykkelvei, og ved en prioritering av kollektivtrafikken mellom Storavatnet og Straume, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS