Stangeland Maskin er tildelt bygging av nok en strekning på Bussveien i Rogaland. Illustrasjonsbilde.
Stangeland Maskin er tildelt bygging av nok en strekning på Bussveien i Rogaland. Illustrasjonsbilde.

Stangeland Maskin tildelt veibygging

- Vi har gode erfaringer med Stangeland, sier byggherren.

Publisert

Rogaland fylkeskommune gir Stangeland Maskin AS jobben med å bygge Bussveien mellom Strandgata og Elvegata i Sandnes.

- Stangeland Maskin AS hadde det beste tilbudet på å bygge Bussveien på den kilometerlange strekningen mellom Jernbaneveien og Elvegata i Sandnes, skriver fylkeskommunen i en nyhetsmelding.

Entreprenøren bygger strekningen for i overkant av 98 millioner kroner.

- Vi har valt Stangeland basert på kvalitet og pris, er glade for å ha entreprenøren med oss på laget. Vi har gode erfaringer med Stangeland allerede, sier Harald Bøhn, leder for Bussveien i Rogaland fylkeskommune.

Stangeland er godt i gang med å bygge bussveistrekningen mellom Diagonalen og Gausel stasjon, som blir ferdig til våren.

Kontraktsignering

Entreprenørene som ikke blei valgt, har ti dager klagefrist (karensperiode). Fristen går ut 8. september, og fylkeskommunen venter derfor med å skrive kontrakt med valgt entreprenør til etter at karensperioden er over.

Forlenger Rutenparken

Bussveien gjennom Sandnes sentrum blir bygget som en kollektivgate, uten felt for biler på sidene.

På Olav Vs plass bygges et ca. 5700 m² stort torg med granittdekke, og Rutenparken forlenges.

Mellom Langgata og Havneparken oppgraderer man og bygger nytt krysningspunkt. To bussholdeplasser i hver retning kommer også. Arbeidet starter i september, og skal være ferdig sommeren 2024.

Powered by Labrador CMS