Illustrasjonsbilde; Stangeland er tildelt bygging av veistrekning i Stavanger av Rogaland fylkeskommune.
Illustrasjonsbilde; Stangeland er tildelt bygging av veistrekning i Stavanger av Rogaland fylkeskommune.

Stangeland tildelt veibygging

Var billigere enn Risa, Nordbø og Skanska.

Publisert Sist oppdatert

Stangeland Maskin AS er tildelt jobben med å bygge kollektivtraseen mellom Jåttå og Ullandhaug i Stavanger.

Den nye kollektivtraseen langs fylkesvei 0044 er en del av Bymiljøpakken og skal være ferdig 31. desember 2024. Prosjektet er et rekkefølgekrav til nye SUS (Stavanger universitetssykehus).

Tilbudene

Disse fire entreprenørene leverte tilbud:

  • Stangeland Maskin AS, 216.443.819,60 millioner kroner
  • Risa AS, 230.220.393,87 millioner kroner
  • Nordbø Maskin AS/Jærentreprenør AS, 241.873.373,85 millioner kroner
  • Skanska Norge AS, 264.627.996,00 millioner kroner
Kollektivtraseen kommer mellom Jåttå og det nye sykehuset på Ullandhaug.
Kollektivtraseen kommer mellom Jåttå og det nye sykehuset på Ullandhaug.

Rogaland fylkeskommune planlegger å skrive kontrakt med Stangeland når den ti dager lange obligatoriske klagefristen (karensperioden) er over 18. august.

Kollektivtrasé med gang- og sykkelvei

I dag går kollektivtrafikken sammen med biltrafikk på strekningen. Når kollektivtraseen er ferdig, får bussen et eget felt, parallelt med bilveien.

- Ved Jåttå kobler vi oss til Bussveien, i andre enden, til kollektivtraseen som går gjennom det nye sykehus- og universitetsområdet. Det er en viktig strekning for kollektivtrafikken, sier prosjektleder i fylkeskommunen, Even Vike.

Kollektivtraseen kommer langs Diagonalen og Madlaveien. Langs traseen blir det sykkelvei med fortau. Fortauet går noen steder i gater utenfor traseen, mens sykkelveien følger kollektivtraseen hele veien.

Noe av det som skal bygges

  • Parallellført kollektivtrasé på nord-østsiden av dagens kjørevei
  • sykkelvei med fortau
  • tre holdeplasser med kantstopp
  • påkjøringsrampe til motorveien ved Diagonalen

I tillegg blir to underganger forlenget.

Prosjektet er finansiert av staten gjennom Bymiljøpakken

Powered by Labrador CMS