Fra venstre: Henrik Kolbjørnsen (12), Vestland-fylkesordfører Jon Askeland, Amine Kallevåg (10) og Bømlo-ordfører Sammy Olsen satte av første salve for Bømlo fiskerihavn 11. mars 2022.

Startskudd for bygging av stor molo

Ca. én million kubikkmeter stein skal til for å bygge moloen.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fredag 11. mars ble startsalven for den nye fiskerihavna i Langevåg på Bømlo satt av. Det markerte starten på bygging av en molo som blir 500 meter lang og 40 meter dyp.

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, fyrte sammen med Bømlo-ordfører Sammy Olsen og barna Amine Kallevåg og Henrik Kolbjørnsen av førstesalva for bygging av ny havn. Vestland fylkeskommune investerer 165 millioner kroner i den nye fiskerihavna.

Totalt skal ca. én million kubikkmeter stein fylles ut for å bygge moloen.

Entreprenør på havneprosjektet er Vassbakk & Stol.

Stein til moloen skal sprenges ut fra området like ved, og der blir det lagt til rette for et nytt industriområde på ca. 750 dekar.

- Dette gir rom og muligheter for en fantastisk utvikling av både fiskeriindustrien på Bømlo og annen industri med behov for ei god havn, sier Jostein Fjærestad, eiendomsdirektør i Vestland fylkeskommune.

Vestland fylkeskommune overtok ved årsskiftet 2019/2020 ansvaret for 99 fiskerihavner i fylket. Ansvaret ble overført fra staten ved Kystverket, og var del av regionreformen.

Powered by Labrador CMS