Fra venstre: Sepideh Moosavi (prosjektleder Oslo Storbylegevakt i Omsorgsbygg Oslo KF), Eirik Gjelsvik (styreleder EBA og konsernsjef i AS Backe), byråd for næring og eierskap i Oslo Victoria Marie Evensen (AP), kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), Karen Hagby (leder HMSK Oslo Storbylegevakt, Skanska Norge AS), konsernsjef Ståle Rød (Skanska Norge AS) og adm. direktør i EBA, Kari Sandberg.
Fra venstre: Sepideh Moosavi (prosjektleder Oslo Storbylegevakt i Omsorgsbygg Oslo KF), Eirik Gjelsvik (styreleder EBA og konsernsjef i AS Backe), byråd for næring og eierskap i Oslo Victoria Marie Evensen (AP), kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), Karen Hagby (leder HMSK Oslo Storbylegevakt, Skanska Norge AS), konsernsjef Ståle Rød (Skanska Norge AS) og adm. direktør i EBA, Kari Sandberg.

Tar grep mot uakseptabel oppførsel på bygge- og anleggsplasser

Lanserer en nullvisjon for uønsket adferd i bransjen samtidig som man tar konkrete grep for å bidra til en inkluderende bygge- og anleggsnæring. Alle skal føle seg velkomne og inkludert på anleggsplassen/byggeplassen

Publisert

21 år gamle «Ida» fortalte i fjor sommer om uønsket adferd på byggeplassen. En samlet bygge- og anleggsnæring tar affære og har forpliktet seg til å gjennomføre tiltak for å sikre mangfold og inkludering i den norske bygge- og anleggsbransjen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) deltok 11. august på lanseringen av kurset Mangfoldsdugnaden - et nytt interaktivt e-læringskurs som skal fremme mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplasser, utviklet av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), deltok som eier-representant for byggherren på prosjektet og oppdragsgiver på byggeplassen til Oslos nye storbylegevakt.

Administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg, er tydelig på det ikke er noen tid å miste i dette viktige arbeidet.

- Vi vil gjennom Mangfoldsdugnaden lansere en nullvisjon for uønsket adferd i bransjen samtidig som vi tar konkrete grep for å bidra til en inkluderende bygge- og anleggsnæring. Vår ambisjon med lanseringen av kurset er derfor å tydeliggjøre hvilke forventninger som skal ligge til grunn – både ovenfor administrativ ledelse og guttene og jentene som jobber på bygge- og anleggsplassene, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA

Sammen med Eirik Gjelsvik, styreleder i EBA og konsernsjef i AS Backe og konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge AS, deltok Sandberg på markeringen på byggeplassen til Omsorgsbygg Oslo KF - Oslo storbylegevakt, onsdag 11. august.

Mangfold lønner seg

Mangfoldsdugnaden skal skape en felles forståelse for at enhver form for uakseptabel oppførsel ikke tolereres på bygge- og anleggsplasser. Kurset adresserer fordommer og gir kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger.

NAVs bedriftsundersøkelse fra 2021 viser at bygge- og anleggsnæringen kommer til å trenge 9000 flere medarbeidere. Bransjen har et stort, udekket behov for arbeidskraft, både når det gjelder fagarbeidere og ingeniører. Den totale kvinneandelen i næringen ligger på 9 %. I utførende del av næringen er kvinneandelen på kun 2 %. Det trengs med andre ord et krafttak for å rekruttere flere til bransjen.

Første steg blir at næringen oppleves som inkluderende for alle – uavhengig av kjønn og bakgrunn.

- Vi må rekruttere fra hele befolkningen. Da er det viktig at alle føler seg vel ivaretatt, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet. Dersom vi skal lykkes med å styrke lærlingetilfanget må vi bryte ned barrierer som gjør at kvinner og minoriteter søker seg til bygg og anlegg, sier Kari Sandberg.

- Vi vet fra forskning at mangfold lønner seg. Jeg håper at kursing i mangfoldskompetanse skal bli obligatorisk for samtlige bedrifter i næringen, sier Sandberg.

Ber politikere vise vei

Entreprenørbedriftene oppfordrer det offentlige til å støtte opp om mangfolds- og inkluderingsdugnaden ved å stille krav om mangfoldskompetanse i fremtidige kontrakter:

- Endring kommer som kjent ikke av ikke av seg selv. Politikere må gå foran og vise vei, sier Sandberg. - Jeg oppfordrer kultur- og likestillingsministeren til å legge til rette for at stat og kommune som offentlige innkjøpere kan gå foran, og etterlyse at utbyggere på offentlige oppdrag implementerer Mangfoldsdugnaden eller tilsvarende kurs. Vi ønsker å tilrettelegge for dette slik at flest mulig bygg- og anleggsbedrifter faktisk tar kurset i bruk.

Som et tiltak for å nå ut til så mange som mulig, blir kurset gratis for alle ut året. Kurset vil også bli tilgjengelig på engelsk, polsk og litauisk.

- Det er viktig å understreke at kurset er viktig for alle ansatte og dermed like relevant for bedriftenes eget personell, som innleide og leverandører, sier Sandberg.

Powered by Labrador CMS