Stående f.v: Seksjonssjef Svein Ludvik Holme og prosjektleder Roar Dypvik fra Statens vegvesen. Kontraktsleder Christian Jørgensen og prosjektingeniør Håvard Lien fra Veidekke.

Tester utslippsfri brøyting av gang- og sykkelveier

Elektrisk hjullaster får jobben med å sørge for god fremkommelighet for gående og syklende i Trondheim.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Når vi skifter ut kjøretøy og anleggsmaskiner som går på fossilt drivstoff, med nye med batteridrift, så bidrar det både til bedre luftkvalitet og mindre støy for myke trafikanter og naboer, sier prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

I første omgang har Statens vegvesens driftsentreprenør Veidekke gått til innkjøp av en elektrisk hjullaster som skal brøyte gang- og sykkelveier langs riksveiene i Trondheim. Den er akkurat kommet frem til Trondheim og rekker å prøve seg litt på vårens siste snøfall. Så skal den få påmontert kost, dyse og oppsamler, og ta vårfeiingen av all strøgrusen fra i vinter.

Dette er Veidekkes første elektriske hjullaster, og det er den første elektriske anleggsmaskinen som brukes til brøyting av Statens vegvesens veinett.

Volvo L25 Electric

- Nå skal vi teste kapasiteten til el-hjullasteren. Den får en myk start med vårfeiing, men til vinteren skal den settes inn i ordinær drift og får en egen rode. Vi må finne ut hvor effektiv den er i forhold til de med fossilt drivstoff som vi bruker i dag, sier Dypvik.

Elektrisk hjullaster skal brøyte gang- og sykkelveier langs riksveier i Trondheim. Veidekke er Statens vegvesens driftsentreprenør.

Hjullasteren er en Volvo L25 Electric på ca. 5 tonn. Den har en ladetid på to timer. Driftstiden er estimert til 7-8 timer, men utstyret som monteres på er av ulik tyngde, og kommer til å påvirke forbruket av strøm.

- Vi ønsker å teste ut kapasiteten ved stort snøfall og hvordan kulde påvirker rekkevidden. Den skal ut i drift på gang- og sykkelveiene, ikke minst på vinteren, og det gir større utfordringer enn for maskiner som er på en fast anleggsplass med lademuligheter på stedet, sier Dypvik.

- Vi er glade for at vi fikk den hit til kontrakten vår her i Trondheim, og det blir spennende å se hva vi får ut av maskina, sier prosjektingeniør Håvard Lien i Veidekke.

Skifte ut fossilt med utslippsfritt på sikt

Statens vegvesen har satt seg mål om at CO₂-utslipp fra deres virksomheter skal halveres innen 2030. Da er overgangen fra fossile kjøretøy til utslippsfrie kjøretøy i driften av riksveiene en viktig del av det. Utviklingen av batteridrevne anleggsmaskiner og kjøretøy med stadig lenger rekkevidde skjer nå i høyt tempo.

- I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Powered by Labrador CMS