Frida Vonstad er administrerende direktør i The Coring Company.

Tilbyr ny software for grunnundersøkelser

Den nye norske software-løsningen kan, ifølge selskapet The Coring Company, redusere kostnadene.

Publisert

The Coring Company (TCC), er et norskbasert teknologiselskap, med fokus på å utvikle digitale løsninger for bygg- og anleggsbransjen.

Selskapet lanserer nå sin nye software Sample Control System (SCS). Med denne softwaren skal bransjen få et «kraftig verktøy for å redusere kostnadene ved grunnundersøkelser».

Grunnlegger av The Coring Company, Frida Vonstad, har en doktorgrad i geoteknikk fra University College London (UCL) og har brukt sin erfaring fra operativt feltarbeid til å utvikle SCS.

- Det var forbausende å se hvor mye tid som ble brukt på venting og logistikk, men også alarmerende hvor liten utnyttelse av data det var på tvers av fagområdene. Jeg så umiddelbart at det måtte finnes en bedre måte å gjøre dette på, og The Coring Company presenterer nå en digital løsning for bransjen som kan redusere både risiko, tid og kostnader for kunder og byggefirmaer, sier Frida Vonstad, administrerende direktør i The Coring Company.

- Priser for utbygging øker over hele verden, og påvirkes av økt rentenivå samt økte lønnskostnader, drivstoffpriser og materialkostnader. TCC tilbyr en løsning som kan redusere kostnadene ved grunnundersøkelser som vil kunne motvirke det økte kostnadsbildet, og samtidig gi redusert utslipp av CO₂ som vil bidra til FNs bærekraftsmål. Ved å tilby en AI-løsning med enkel tilgang til data og interdisiplinære analyser, kan vi gi kundene våre innenfor entreprenørbransjen et konkurransefortrinn, fortsetter Vonstad.

Om produktet Sample Control System (SCS)

SCS er en SaaS løsning som adresserer hele verdikjeden i forbindelse med grunnundersøkelser. Her kan prosjekter planlegges i en digital kartløsning, og prosjektinformasjon knyttet til framdrift, risiko og økonomi samles på ett sted.

Registrering av data i felt skjer via mobil eller nettbrett i en egen app. Laboratorieordre og -resultater leveres direkte inn i applikasjonen, og TCCs impact-analyse indikerer risiko innenfor geoteknisk, geologisk, geokjemisk og arkeologiske områder basert på færre prøvetakinger.

Dette skal kunne gi en lavere risiko i prosjektene og en lavere kostnad ved utbyggingsprosjekter. SCS tilbyr også en rekke rapporteringsmuligheter og «en ny måte å visualisere borehullsdata på».

Om The Coring Company (TCC)

TCC utvikler løsninger som gir en optimalisering og digitalisering av prosedyrer som brukes i feltarbeid innenfor bygg-, anlegg og gruvedrift.

TCC vil tilby tjenester innenfor Software (SaaS), AI, maskinvare, prøveanalyse og robotikk. Deres ambisjon, er å være en totalleverandør og skape kostnads- og tidseffektive løsninger som reduserer CO₂-utslippene i tungindustrien – ved hjelp av programvare, Sample Control System (SCS).

Powered by Labrador CMS